Trang chủ / +Dòng Tên / Các Thánh / Chân phước Anrê Phú Yên – Tử đạo

Chân phước Anrê Phú Yên – Tử đạo

Lễ nhớ ngày 18 tháng 01

Anrê mặc dầu ít tuổi nhất trong Hội, nhưng ngài tỏ ra là một thanh niên đạo hạnh thông minh và hiếu học, nhiệt thành với hoạt động tông đồ, nên được cha Đắc Lộ gọi là vị thánh nhỏ. Năm 1643, tại Hội An, ngài cùng với 9 anh em khác tuyên khấn trọn đời sống độc thân và hiến thân cho hoạt động tông đồ. Sau đó, ngài cùng tham gia hoạt động truyền giáo với anh em. Ngày 25 tháng 07 năm 1644, ngài bị lính của Ông Nghè Bộ, một viên quan ở Quảng Nam, bắt tại Hội An và tống giam ở Dinh Trấn, nay là Điện Bàn. Hôm sau, ngày 26, ngài bị kết án tử hình và bị xử tử trước mặt cha Đắc Lộ. Lời trối của ngài được cha Đắc Lộ ghi lại nguyên văn là “Hãy giữ nghĩa cùng Chúa Giêsu cho đến hết hơi, cho đến trọn đời.”Chân phước Anrê Phú Yên sinh năm 1625 tại Phú Yên. Ngài được cha Đắc Lộ, một trong những thừa sai đầu tiền của Dòng Tên tại Việt Nam, rửa tội tại Dinh Trấn năm 1641. Năm sau, ngài theo cha Đắc Lộ ra trụ sở của Dòng Tên tại Hội An, gia nhập Hội Thầy Giảng. Vì tuổi còn trẻ, cần phải được đào tạo, Anrê được gửi gắm cho cho vị quan thuộc nhóm thầy giảng tên là Inhaxiô, một vị thừa sai tin cậy và là trụ cột của cộng đồng Công giáo còn non trẻ.

Là vị tử đạo tiên khởi của Việt Nam, ngài cũng là bông hoa đầumùa của Dòng Tên Việt Nam dâng lên Thiên Chúa. Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô  II tuyên phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000.

CHO VINH DANH CHÚA HƠN

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.