Sáng Tạo

…e Dio disse:
«Facciamo l’uomo a nostra immagine,
a nostra somiglianza”(Gn 1, 26)

Như thuở ấy tay Ngài chưa phân rẽ
Vũ trụ ngập chìm giữa hỗn mang,
Còn đó trong con bao khát vọng hoang đàng
Luyến nhớ vùng trời dã hoang mông muội

Như sóng đại dương cứ chồm lên dữ dội
Toan kéo địa cầu về lại thuở hồng hoang,
Sâu thẳm trong con biết bao điều nông nỗi
Vẫn gầm gào đòi tuôn chảy tràn lan

Như sa mạc cuộc đời ngày dội nắng chang chang
Và buốt giá đêm trùng giăng bóng tối
Sa mạc lòng con thánh thiêng và tội lỗi
Cùng biết bao điều ngập lội đan xen

Con biết đời con thân cát bụi mọn hèn
Dễ xuôi chiều về tàn hoang bụi cát
Con biết phận con từ hư vô tản lạc
Dễ buông mình tan rã giữa hư vô

Biển cả cuộc đời muôn triều sóng nhấp nhô
Đưa đẩy thuyền con giữa ngàn khơi giông tố
Biển cả lòng người thâm u như huyệt mộ
Phủ lấp chôn vùi miền chết chóc tan hoang…

Xin lại gọi con từ giữa những hỗn mang
Thổi tiếp vào con làn hơi ban sự sống
Xin dẫn con đi trên gió trời lồng lộng
Tách con lìa miền tăm tối hư hoang

Xin thánh hóa con từ giữa những hoang đàng
Biến đổi đời con mỗi ngày nên tươi mới
Mở con ra với trời cao vời vợi
Đưa bước con về miền sự sống thênh thang

Xin tiếp tục công trình sáng tạo dở dang
Phân rẽ trong con những nhập nhằng tứ phía
Hợp nhất đời con thành con người đúng nghĩa
Họa lại nơi mình hình nguyên ảnh của đời con

Cao Gia An, S.J.
Tháng Arrupe – Loyola 27.09.2011

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *