Trang chủ / Bản Tin / Bài giảng Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu của cha Giám tỉnh

Bài giảng Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu của cha Giám tỉnh

Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

*Quý vị có thể bấm vào đây để nghe bài giảng Bai giang le khan

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy bà Isave vui mừng thốt lên: “bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi viếng thăm, vì tai tôi vừa nghe tiếng em chào, hài nhi trong dạ tôi đã nhảy lên vì vui sướng.”

1. Đức Giêsu là nguyên nhân làm vui mừng

DSC_5483Điều thứ nhất tôi mmn chia sẻ hôm nay: chính Đức Giêsu là nguyên nhân chính làm bà Isave, Gioan tẩy giả, và Đức Maria vui mừng.

Lời chào của Đức Maria không chỉ ảnh hưởng trên bà Isave, mà còn ảnh hưởng trên người con trong dạ bà, ảnh hưởng trên Gioan Tẩy Giả (tương lai). Đúng hơn, bà Isave được niềm vui, vì bà nhận ra niềm vui hân hoan của em bé trong dạ mình.

Lời của Đức Maria ảnh hưởng trên người con trong dạ người chị họ, vì người con trong dạ Đức Maria- Đức Giêsu- đã là nguyên nhân chính làm Gioan tẩy giả vui mừng. Thai nhi Giêsu làm em bé Gioan tẩy giả vui mừng, và nhờ em bé trong dạ mình mà bà Isave vui mừng, và Isave nhận ra: “Em thật có phúc vì đã tin điều Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện.” Để rồi Đức Maria cất tiếng: “linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”

Đức Maria đã nhận ra những hồng ân Thiên Chúa ban cho mình, và còn nhận ra những hồng ân Chúa ban cho dân tộc mình: “cho Abraham và cho con cháu đến muôn đời.” Chúng ta nhận thấy một niềm vui tiềm tàng, to lớn, lan tỏa trong cuộc gặp gỡ và thăm viếng này.

Cũng tương tự vậy chúng ta nhận ra hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta qua 15 người trẻ sẽ tuyên khấn hôm nay. Chính nhờ những anh em này mà chúng ta tụ họp nơi đây, để cùng với những người anh em này dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì những hồng ân Chúa ban cho các anh em này. Cũng chính nhờ Đức Giêsu, mà các anh em trẻ này hiện diện ở đây, cam kết dâng hiến đời mình phục vụ Thiên Chúa nơi tha nhân. Không có Đức Giêsu, không có niềm vui hôm nay. Cũng chính nhờ Đức Giêsu, nhờ lòng quảng đại của các anh em, mà những người thân quen các anh em này vui mừng, chúng ta vui mừng hiện diện, cùng với các anh em này tạ ơn Thiên Chúa.

Qua các anh em, cha mẹ và những người thân quen vui mừng, vì hồng ân Chúa ban cho các anh em này, và qua căc anh em này, những người thân yêu nhận ra hồng ân Chúa ban cho mình. Để rồi cũng như Đức Maria, chúng ta dâng lời tạ ơn: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đã thương nhìn tới….”

2. Thiên Chúa ở cùng Bà

DSC_5485Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ hôm nay, là sự thật: Thiên Chúa ở với con người.

Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi viếng thăm? Bởi đâu tôi được Thiên Chúa viếng thăm? Thiên Chúa tới, mang niềm vui hạnh phúc cho bà Isave, cho con bà là Gioan tẩy giả, cho Đức Maria, và cho tất cả mọi người.

Trong kinh Kính Mừng chúng ta đọc thấy: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà.” Đó là lời sứ thần chào nói với Đức Maria khi truyền tin, hỏi ý kiến Đức Mẹ có sẵn sàng để Thiên Chúa can thiệp vào đời Mẹ, có sẵn sàng làm theo ý Thiên Chúa? Vì Mẹ đã thưa tiếng Xin Vâng, nên Ngôi Lời Thiên Chúa đã có thể nhập thể trong dạ Mẹ, để Thiên Chúa ở với con người, để Thiên Chúa gặp gỡ con người, cụ thể hôm nay Thiên Chúa đã gặp gỡ Gioan Tẩy Giả, gặp gỡ bà Isave.

Mẹ được đầy ơn phúc vì Mẹ được Thiên Chúa thương yêu, vì Thiên Chúa ở cùng Mẹ.

Trong Cựu ước, Thiên Chúa ở với ai, thì người đó được Thiên Chúa yêu thương bảo vệ. Chẳng hạn chúng ta thấy Thiên Chúa nói với Abraham: “Ta sẽ ở với ngươi.” Abraham đi xuống Aicập và được bảo vệ, không ai làm hại được Abraham. Chúa nói với Isaac: Ta sẽ ở với ngươi. Và Isaac đã đi về quê ngoại, và Thiên Chúa đã bảo vệ Isaac. Thiên Chúa đã nói với Môsê: Ta sẽ ở với ngươi, Và Môsê đã có thể gặp Pharaô, và Chúa đã giải phóng Môsê và dân Israel.

Điều mà Cựu ước cho thấy là hồng ân tuyệt vời, thì qua Đức Maria, đang là hiện thực. Qua Đức Maria, qua tiếng Xin Vâng của Đức Maria, Thiên Chúa ở với con người- Emmanuel. Thiên Chúa đã làm người và đã “ở giữa chúng ta.” Thiên Chúa trở nên một người giống như chúng ta mọi đàng. Thiên Chúa ở với con người. Thiên Chúa nhập thể, Thiên Chúa là người, Thiên Chúa ở với con người.

Qua Đức Maria, với Đức Giêsu, chúng ta nhận ra chân lý muôn đời: Thiên Chúa luôn ở với con người. “Này đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Đức Giêsu không xa con người nữa, Ngài luôn ở với con người. Và không chỉ là Đức Giêsu ở với con người, nhưng Thánh Thần cũng ở với con người: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng bầu chữa khác, để Ngài ở với anh em luôn mãi.” Chúa Thánh Thần luôn ở với con người. Và không chỉ Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, ở với con người; mà chính Chúa Cha cũng ở với con người: “Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy; Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người ấy.”

Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Ở đâu cũng có Ngài, Ngài muốn ở đâu tùy Ngài. Thế nhưng nhờ Đức Maria, nhờ Đức Giêsu mà chúng ta nhận ra sự thật uyên nguyên: Thiên Chúa yêu thương và Ngài ở với con người. Ngài luôn ở với, và nâng đỡ, bảo vệ con người. Thiên Chúa luôn ở với con người để cứu độ con người.

Thiên Chúa luôn ở với tôi. Đây là điều mà con người, và đặc biệt các Giêsu hữu cần ý thức. Thiên Chúa hiện diện để yêu thương và cứu độ tôi. Những gì tôi là ngày hôm nay, là ơn Thiên Chúa ban, là tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi. Thiên Chúa yêu thương tôi, Ngài sẽ hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự nơi tôi.

Xin cộng đoàn hiện diện tiếp tục cầu nguyện cho các khấn sinh hôm nay, để những anh em này quảng đại để Thiên Chúa thực hiện những gì Ngài đã khởi đầu. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta ý thức Thiên Chúa luôn hiện diện với chúng ta, để yêu thương và nâng đỡ bảo vệ chúng ta, và Ngài tiếp tục thực hiện những gì Ngài đã khởi đầu nơi chúng ta.

Nghi thức tuyên khấn sẽ được thực hiện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Giờ đây chúng ta cùng tiếp tục dâng Thánh Lễ.

—o0o—-

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.