Trang chủ / Giáo Xứ / Tạo Tác / Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 07/2015 (số 3)

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 07/2015 (số 3)

[viewpdf width=”600px” height=”850px” ]http://dongten.net/wp-content/uploads/2015/07/TaoTac-3-To-thong-tin-T7.2015.pdf[/viewpdf]

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác
05/07/2015

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.