Trang chủ / +Dòng Tên / Các Thánh / Thánh Lêô Inhaxiô Mangin và các bạn tử đạo tại Trung Hoa (Lễ nhớ: 09 tháng 7)

Thánh Lêô Inhaxiô Mangin và các bạn tử đạo tại Trung Hoa (Lễ nhớ: 09 tháng 7)

Các thánh Lêô Inhaxiô Mangin, Phaolô Denn, Môđestô Anlauer và Rêmi Isôré là bốn nhà truyền giáo tại các giáo điểm khu vực Kinh Châu, tỉnh Hà Bắc vào cuối thế kỷ XIX. Các ngài là những Giêsu hữu tử đạo đầu tiên tại Trung Hoa bởi phong trào yêu nước quá khích Nghĩa Hòa Đoàn (Boxer Rebellion). Phong trào này chủ trương tiêu diệt người Công giáo và đánh đuổi người Phương Tây, chừng 30.000 người Công giáo đã bị giết bởi phong trào này.

Thánh Lêô Inhaxiô Mangin và thánh Phaolô Denn

1Thánh Lêô Inhaxiô Mangin và thánh Phaolô Denn tử đạo năm 1900 tại làng Zhujiahe, thuộc giáo điểm Châu Gia Hà, khi các ngài đang cầu nguyện cùng với giáo dân trong một ngôi thánh đường. Cha Mangin sinh năm 1857, tại Metz nước Pháp; ngài vào Dòng Tên năm 1875. Ngài đến Trung Hoa năm 1882, học thần học và tiếng Trung Hoa tại đây, đến năm 1886 ngài chịu chức linh mục. Ngài được đặt làm trưởng khu vực truyền giáo Kinh Châu, tỉnh Hà Bắc, năm 1887. Cha Phaolô Denn sinh năm 1847, tại Lille nước Pháp, ngài vào Dòng Tên năm 1872, chịu chức linh mục 1880 tại Trung Hoa.  3

Ngày 15 tháng 7 năm 1900 phong trào Nghĩa Hòa Đoàn đã tấn công vào làng Zhujiahe, nhưng những người trong làng đã đẩy lui được đợt tấn công. Một cuộc tấn công khác sau đó một ngày cũng đã không thành công; nhưng sau đó 2.000 lính được bổ sung vào phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, với quy mô lớn của cuộc tấn công, cha Mangin đã biết rằng ngôi làng sẽ bị tiêu diệt. Một số người đã trốn ngay trong đêm đó, nhưng hai Giêsu hữu đã chọn ở lại với đoàn chiên của họ.

Những người tấn công đã dựng lên những chòi gác để ngăn chặn những người trốn thoát; vào sáng ngày 20 tháng 7, họ đã tấn công vào làng. Hai Giêsu hữu tập hợp phụ nữ và trẻ em trong nhà thờ cầu nguyện, để đón nhận những gì xảy ra khi những người tấn công tới. Họ đã xông vào nhà thờ, họ cho biết ai bỏ đạo sẽ được tha. Cha Denn xướng kinh Cáo Mình, cha Mangin đọc lời xá giải. Họ đã nổ súng bừa bãi rồi nổi lửa đốt nhà thờ. Hai cha cùng với 1.370 giáo dân bị sát hại.

Thánh Môđestô Anlauer và thánh Rêmi Isôré

2Thánh Môđestô Anlauer và thánh Rêmi Isôré đã chịu tử đạo cùng nhau khi những người trong phong trào Nghĩa Hòa Đoàn tấn công vào điểm truyền giáo của họ tại Wuyi, thuộc giáo điểm Kinh Châu. Cha Isôré sinh năm 1852 tại Pháp; ngài đã học để trở thành một linh mục triều, nhưng sau đó ngài quyết định vào Dòng Tên trước khi ngài lãnh nhận chức linh mục. Ngài vào Nhà tập tại Saint-Acheul năm 1875; sau đó ngài trải qua thêm bốn năm huấn luyện nữa trước khi lãnh tác vụ linh mục. Ngài được sai đi truyền giáo ở Trung Hoa năm 1882; hoàn tất việc huấn luyện và lãnh tác vụ linh mục năm 1886 tại Trung Hoa.

4Cha Andlauer sinh năm 1847 tại Alsace; ngài vào nhà tập Dòng Tên năm 1872 và chịu chức linh mục tại Pháp năm 1877. Ngài lên đường sang Trung Hoa truyền giáo cùng với cha Isôrê năm 1882.

Khi Cuộc Bạo Loạn của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn bắt đầu, Isoré đang ở Weixian, thuộc địa hạt Zhili của huyện Tianjin. Khi hay tin những người trong phong trào Nghĩa Hòa Đoàn đang ở gần Weixin, ngài rời khỏi khu truyền giáo để đi nghỉ nơi một cộng đoàn Giêsu hữu khác. Nhưng cha Isoré không muốn bỏ mặc giáo dân một mình trong cơn hiểm nguy này, vì vậy ngài đã quyết định trở lại điểm truyền giáo của mình. Khi đi đến làng Wuyi, nơi cha Andlaeur cũng đang ở đó, cha Isôré để ý thấy biểu tượng của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ở trên cổng làng, điều đó chứng tỏ rằng họ đang có mặt bên trong làng. Những người trong phong trào đến để giải thoát một số đồng bọn đã bị bắt giữ và bỏ tù ở đó từ mùa đông trước. Cha Isoré quyết định ở lại với người anh em Giê-su hữu của mình. Chiều hôm sau, hai Giê-su hữu nghe thấy tiếng gươm giáo khua lên bên ngoài cửa nhà, họ chạy vào ngôi nhà nguyện kề bên và khóa cửa lại, nhưng những người trong phong trào Nghĩa Hòa Đoàn đã dễ dàng phá được cả cửa ngoài lẫn cửa nhà nguyện. Họ tìm thấy hai linh mục đang quỳ gối cầu nguyện, rồi họ dùng giáo tấn công và giết các ngài ngay lúc ấy. Sau đó, họ chặt và bêu thủ cấp các ngài nơi cổng làng để cảnh cáo tất cả các Ki-tô hữu khác, những người không chịu quay lại với tôn giáo của cha ông mình.

Bốn linh mục thừa sai Dòng Tên cùng được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên thánh chung với 120 chân phước tử đạo Trung Hoa ngày 01.10.2000.

Cho Vinh Danh Chúa Hơn
A.M.D.G

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.