Lời con nguyện

i_pray____by_smv84

Hằng ngày con đến bên Chúa

Lòng con hoan hỷ thiết tha nguyện cầu

Xin cho con biết lắng nghe

Thực thi lời Chúa trong cuộc đời con

Quên đi những nỗi lo toan

Gẫm suy tình Chúa ban cho mỗi ngày

Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn

Cho người trần thế trên khắp địa cầu

Cho ông, cho bà của con

An vui tuổi già bên đàn cháu con

Cho cha, cho mẹ của con

Được sống hạnh phúc chan hòa yêu thương

Cho anh, cho chị, cho em

Thương yêu, gắn bó chan hòa niềm vui

Còn con xin Chúa biến đổi

Trong lòng thương xót bao la của Ngài

Để con đi đến muôn nơi

Rao truyền chân lý lòng Chúa xót thương

Phan Thuật