Trang chủ / Giáo Xứ / Tạo Tác / Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 09/2016 (số 17)

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 09/2016 (số 17)

Ban truyn thông Giáo X To Tác
16/09/2016

Link download: http://dongten.net/wp-content/uploads/2016/09/17.-TTMY-17-T9.2016.pdf