Trang chủ / Bản Tin / Tin Dòng Tên / [TH36] Cha Arturo Sosa, SJ, Bề Trên Cả thứ 31 của Dòng Tên

[TH36] Cha Arturo Sosa, SJ, Bề Trên Cả thứ 31 của Dòng Tên

Tổng Hội Dòng Tên thứ 36 đã bầu cha Artuno Sosa, một tu sĩ Dòng Tên thuộc tỉnh Dòng Venezuela làm tân Bề Trên Tổng Quyền.

GC36 election of Fr. Arturo Sosa, of Venezuela, as Superior General of the Society of Jesus in the Aula by the Jesuits gathered from around the world.
Cha Adolfo Nicolas, SJ chúc mừng Cha Tân Bề Trên Cả

Cha Sosa chào đời ngày 12 tháng 11 năm 1948 tại Caracas, Venezuela. Cho đến khi được bầu làm Bề trên Tổng quyền, Cha Sosa đã phục vụ trong tư cách là Thụ uỷ đặc trách các nhà quốc tế của Dòng Tên tại Rôma và Tổng Cố vấn của Dòng. Cha tốt nghiệp cao học về triết học tại Đại học Công Giáo Andrés Bello năm 1972. Sau đó, Cha tốt nghiệp tiến sĩ về Khoa học Chính trị tại Đại học Trung ương Venezuela năm 1990. Cha Sosa nói được tiếng Tây Ban Nha, Ý, Anh và hiểu được tiếng Pháp.

Năm 2008, tại Tổng Hội 35, Cha Bề trên Cả Adolfo Nicolás đã bổ nhiệm Cha Arturo Sosa làm Tổng Cố vấn. Năm 2014, Cha Sosa chuyển về cộng đoàn Trung ương Dòng và đảm nhận trách vụ Thụ uỷ các Nhà Quốc tế của Dòng tại Rôma gồm: Đại học Giáo hoàng Gregorian, Học viện Giáo hoàng Thánh Kinh, Học viện Giáo hoàng Đông Phương, Đài Quan sát Vatican, tạp chí Civiltà Cattolica cũng như học viện quốc tế Dòng Tên tại Rôma.

Giữa năm 1996 đến năm 2004, ngài làm giám tỉnh Dòng Tên tại Venezuela. Trước đó, ngài là người điều phối sứ vụ tông đồ xã hội của tỉnh Dòng, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Xã hội Gumilla, một trung tâm nghiên cứu và hoạt động xã hội của Dòng Tên tại Venezuela.

Cha Arturo Sosa đã cống hiến phần lớn cuộc sống của ngài cho việc nghiên cứu và giảng dạy. Ngài đã đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong giới học thuật. Ngài là giáo sư và thành viên hội đồng Quỹ Công Giáo Andrés Bello và Viện trưởng Đại học Công Giáo Tachira. Ngài đã theo đuổi việc nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực khoa học chính trị  tại nhiều trung tâm và viện giáo dục khác nhau trong tư cách là giáo sư về Học thuyết Chính trị đương đại thuộc phân khoa Khoa học Xã hội.

Năm 2004, ngài được Trung tâm Nghiên cứu về Châu Mỹ Latinh mời làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Georgetown Hoa Kỳ lúc làm giáo sư tại Khoa Tư tưởng Chính trị tại Đại học Công Giáo Tachira, Veneduela.

Với việc bầu Cha Sosa làm Bề trên Cả, Tổng Hội 36 đã hoàn tất một trong những nhiệm vụ chính của mình trong khi những vấn đề khác vẫn còn tiếp tục. Các đại biểu sẽ thảo luận về những vấn đề liên quan đến sứ mạng, quản trị và tình trạng của Dòng. Các chủ đề sẽ trải dài từ những thay đổi về việc phân bố nhân sự của Dòng cho đến những thách đố trong các sứ vụ quốc tế, cũng như đáp ứng của Dòng Tên đối với một thế giới thay đổi nhanh chóng, những bận tâm về môi trường, đói nghèo và bạo lực.

Chỉnh Trần, SJ chuyển ngữ

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *