Trang chủ / Tri Thức / Kinh Thánh / Học hỏi Phúc Âm / Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A

CÂU HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT GIÁNG SINH

Ga 1,1-18

 

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành

4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.

7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.

8 Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

9 Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.

10 Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.

11 Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.

14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố:
“Đây là Đấng mà tôi đã nói:
Người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”

16 Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.

18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

  1.  Đọc Ga 1,1-2. Ngôi Lời là ai? Đâu là tương quan giữa Ngôi Lời với Thiên Chúa?
  2.  Đọc Ga 1,3.10. Đâu là vai trò của Ngôi Lời trong việc tạo dựng mọi sự? Đọc 1 Cr 8,6.
  3.  Đọc Ga 1,4-9. Ngôi Lời là gì cho mọi người, cho nhân loại? Đọc Ga 3,19; 8,12; 9,5; 12,46. Bạn thấy gì?
  4.  Đọc Ga 1,6-8.15. Đâu là vai trò của ông Gioan? Ông làm gì cho ánh sáng? Đọc Ga 1, 29-34; 5,35.
  5.  Đọc Ga 1,10-13. Thế gian và dân tộc Ít-ra-en có đón nhận Ngôi Lời không? Ai đón nhận thì được gì?
  6.  Đọc Ga 1,14. Tại sao câu này là một tin mừng lớn cho người kitô hữu và cho cả nhân loại? “Chúng tôi” ở đây để chỉ những người nào?
  7.  Đọc Ga 1,1-2.14. 17. Dựa vào những câu trên, bạn hãy cho biết Đức Giêsu Kitô là ai?
  8.  Đọc Ga 1,14.16-18. Ngôi Lời làm người những điều gì, và có thể chochúng ta những điều gì?
  9.  Đọc Ga 1,1-2 và Ga 1,18. Hãy cho thấy một điểm chung nói lên sự gần gũi. Trong Cựu Ước có ai được thấy Thiên Chúa không? Đọc Xh 33,20-23; Lv 16,2; Ds 4,20. Nhưng nên đọc thêm Xh 33,11; Đnl 34,10.
  10. Bài Phúc âm hôm nay có đem lại niềm vui cho bạn trong Mùa Giáng sinh không?

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *