Trang chủ / Giáo Xứ / Giáo họ Hòa Chúng mừng Chúa Giáng Sinh 2016

Giáo họ Hòa Chúng mừng Chúa Giáng Sinh 2016

 [viewpdf width=”600px” height=”800px” ]http://dongten.net/wp-content/uploads/2016/12/Hoa-Chung.pdf[/viewpdf]
 

 

Bình luận