Trang chủ / Giáo Xứ / Tạo Tác / Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 12/2016 (số 20)

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 12/2016 (số 20)

[viewpdf width=”600px” height=”800px” ]http://dongten.net/wp-content/uploads/2016/12/20.-TTMY-20.pdf[/viewpdf]

Ban truyn thông Giáo X To Tác
27/12/2016

Link download: http://dongten.net/wp-content/uploads/2016/12/20.-TTMY-20.pdf

Bình luận