Trang chủ / +Dòng Tên / Linh Đạo / Các Khóa Linh Thao – Năm 2017

Các Khóa Linh Thao – Năm 2017

DÒNG TÊN VIỆT NAM
CỘNG ĐOÀN THÁNH GIA
642 Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
ĐT: (061) 3985 942

 

Các Khóa Linh Thao – Năm 2017

Cộng Đoàn Thánh Gia, ngoài sứ vụ đón tiếp các nhóm đến sinh hoạt, học tập và tĩnh tâm, sẽ tổ chức các khóa Linh Thao, tiếp nhận mọi người ước ao gặp gỡ Chúa, để từ đó canh tân đời sống, nhận định ơn gọi, hiểu biết, yêu mến và đi theo Chúa hơn trong ơn gọi của mình.

Sau đây là danh sách các khóa Linh Thao. Mỗi khóa kéo dài 8 ngày trọn, bắt đầu từ chiều ngày đầu tiên và kết thúc vào sáng ngày cuối cùng.

Thời gianNơi chốnNgười hướng dẫnNgười tham dự
Khóa 1 (17-26/2)CĐ Thánh Gia

(tối đa 15 người)

Cha Phê-rô Đào Kim Sơn

Đt: 090 883 1275

 
Khóa 2: 9-18/3CĐ Thánh GiaThầy Gioan Nguyễn Hùng Sơn
(Thầy Mười)
 
Khóa 3 (20-29/4)CĐ Thánh GiaCha Phê-rô Đào Kim Sơn 
Khóa 4: 01/05-03/06CĐ Thánh GiaCha Giuse Nguyễn Văn Lộc

Đt: 0909145743

Dòng ASPA

(đã đủ)

Khóa 5 (tháng 6)CĐ Thánh Gia(sẽ xác định) 
Khóa 6: 01-10/07CĐ Thánh GiaThầy Gioan Nguyễn Hùng SơnMTG Thủ Thiêm (đã đủ)
Khóa 7: 01-08/08CĐ Thánh GiaThầy Gioan Nguyễn Hùng SơnDòng ASPA (đã đủ)
Khóa 8 (tháng 9)CĐ Thánh Gia(sẽ xác định) 
Khóa 9: 05-14/09Nhà Linh Thao Pierre Favre 32 Đường Văn Hóa, Ngũ Phúc

(tối đa 40 người)

Cha Giuse Nguyễn Văn Lộc

Đt: 0909145743

 
Khóa 10 (tháng 10)CĐ Thánh Gia(sẽ xác định) 
Khóa 11:02-11/10Nhà Linh ThaoCha Phê-rô Nguyễn Văn Hữu

Đt: 093 219 5878

 
Khóa 12: 21-30/11CĐ Thánh GiaCha Phê-rô Đào Kim Sơn 
Khóa 13: 11-20/12CĐ Thánh GiaCha Giuse Nguyễn Văn Lộc 

Chi phí đóng góp cho Cộng Đoàn là 120.000 đồng/ngày, dùng cho việc ăn ở, kem đánh răng và xà bông các loại (nếu có khó khăn về tài chính, xin cho biết). Ngoài ra, người tham dự khóa Linh Thao còn được mời gọi giúp đỡ người đồng hành thiêng liêng, tùy theo tự do, hoàn cảnh và lòng hảo tâm của mình.

Những ai muốn tìm hiểu các khóa Linh Thao có thể liên lạc với một thành viên của Cộng Đoàn Thánh Gia Dòng Tên, đt: 0613985942.

Những ai muốn tham dự, phải làm Phiếu Đăng Ký (có sẵn) và xin liên hệ với:

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
Đt: 0909145743; Email: josephvanloc@gmail.com

Về nội dung cụ thể của mỗi khóa Linh Thao, xin liên lạc trực tiếp với Linh Mục hướng dẫn.

Hố Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2017
Phụ trách các khóa Linh Thao
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Phieu Dang Ky Linh Thao