Trang chủ / Giáo Xứ / Tạo Tác / Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 01/2017 (số 21)

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 01/2017 (số 21)

Ban truyn thông Giáo X To Tác
08/02/2017

Link download: http://dongten.net/wp-content/uploads/2017/02/21.-TTMY-21-T1.2017.pdf