Trang chủ / Bản Tin / Hơn triệu người tham dự thánh lễ cùng Đức Thánh Cha: Niềm vui của điều không thể

Hơn triệu người tham dự thánh lễ cùng Đức Thánh Cha: Niềm vui của điều không thể

Chiều thứ bảy ngày 25.03.2017, lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại Công viên Monza, cách Milano 18 cây số. Dự kiến có 700 ngàn người tham dự, nhưng thực tế con số lên đến hơn một triệu người.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến sự ngỡ ngàng của Trinh Nữ Maria trước lời loan báo của Sứ Thần trong biến cố truyền tin về sứ mạng Thiên Chúa ủy thác. Đức Thánh Cha nói:

Đứng trước sự ngỡ ngàng của Mẹ Maria, trước những ngỡ ngàng của chúng ta, có 3 chìa khóa mà Thiên Thần cống hiến để giúp chúng ta đón nhận sứ mạng được ủy thác cho chúng ta.

Trước tiên là nhớ lại. Sứ thần đã gợi lại toàn thể lịch sử cứu độ, lời hứa của Thiên Chúa cho Đavit. Mẹ Maria là người con của giao ước. Cả chúng ta ngày nay cũng được mời gọi nhớ lại, nhìn lại quá khứ để không quên mình đến từ đâu, không quên các bậc tiền nhân..

Thứ hai, sự nhớ lại như thế giúp Mẹ Maria ý thức mình thuộc về Dân Chúa. Thật là điều tốt khi anh chị em nhớ lại mình là thành phần Dân Chúa, là người Milano, là con cái của thánh Ambrosio, và cũng là thành phần của toàn dân Chúa, một dân được hình thành bằng nhiều văn hóa, chủng tộc. Đó là một trong những điều phong phú của chúng ta. Đây là một dân tộc được kêu gọi đón nhận những khác biệt, hội nhập những khác biệt ấy trong sự tôn trọng và tinh thần sáng tạo…

Thứ ba là điều không thể trở thành có thể: “Không có gì mà Thiên Chúa không làm được” (Lc 1,37) như lời Sứ thần nói với Mẹ Maria. Khi chúng ta tin rằng tất cả chỉ tùy thuộc chúng ta, thì chúng ta tiếp tục là tù nhân của những khả năng, của sức lực và chân trời hạn hẹp của chúng ta. Trái lại, khi chúng ta sẵn sàng để cho mình được giúp đỡ, được tư vấn, mở ra trước ơn thánh, thì điều có vẻ là không thể được, bắt đầu trở thành thực tại… Bao nhiêu người ở nơi đây đã khắc phục sự bi quan vô bổ, họ đã cởi mở đối với sáng kiến của Thiên Chúa và trở thành dấu chỉ cho thấy một phần đất không khép kín trong những ý tưởng của mình, thì có thể trở nên phong phú dường nào.

Như trong quá khứ, Thiên Chúa tiếp tục tìm kiếm những người nam nữ có khả năng tin tưởng, nhớ lại, cảm thấy mình thuộc về dân Chúa để cộng tác với sự sáng tạo của Thánh Linh. Thiên Chúa tiếp tục bước đi trên những nẻo đường, trong các khu phố của chúng ta, Chúa tìm kiếm mọi nơi những tâm hồn có khả năng lắng nghe lời mời gọi của Ngài và thực hiện trong lúc này và ở đây.

Trích lược: Tứ Quyết SJ
Nguồn: Trần Đức Anh OP, Radio Vaticana