Trang chủ / Giáo Xứ / Hòa Minh khai mạc tháng hoa và mừng bổn mạng giới người cha

Hòa Minh khai mạc tháng hoa và mừng bổn mạng giới người cha

18h30 ngày 01/05, Hòa Minh khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ và mừng lễ Thánh Giuse lao động bổn mạng giới người cha. Với hầu hết những người Công giáo và đặc biệt là Công giáo Việt Nam, “có gì thân thương và gần gũi cho bằng Mẹ. Mẹ là sự sống và cả trời hy vọng của những đứa con. Ngoài người mẹ sinh ra ta, người Công giáo còn có Mẹ Maria. Mẹ là hiền mẫu của Chúa Giêsu và của những anh chị em với Ngài trong đức tin, vì lẽ đó tôn vinh Mẹ thật là chính đáng.” Đó là tâm tình chính yêu của ngày khai mạc hôm nay. Cùng với những tâm tình ấy nhất là trong năm mục vụ gia đình hướng đến những người trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, tháng hoa năm nay giáo họ cùng suy niệm chủ đề “Đức Maria, Mẫu Gương Thánh Hóa Gia Đình.” Thử hỏi một cách cụ thể các gia đình trong giáo họ được mời gọi thánh hóa bằng cách nào? Thánh hóa bằng cách: Phó thác cho Mẹ; hãy là những người con yêu dấu của Mẹ, cùng Mẹ bảo vệ sự sống, trao ban sự sống và nhất là đón nhận Đức Mẹ về nhà mình theo lời mời của Chúa Giêsu: “Đây là Mẹ của con!” Đây cũng là năm chủ đề chính sẽ được suy niệm trong năm buổi dâng hoa của giáo họ để sau khi kết thúc tháng hóa mỗi bà mẹ trở thành một Maria của gia đình mình.

Cùng với tâm tình dâng hoa kính Đức Mẹ, Hòa Minh cũng mừng kính Thánh Giuse lao động bổn mạng giới người cha trong giáo họ. Trong một xã hội đề cao chủ nghĩa vô thần và sự tiêu thụ sứ mạng của người cha cần làm gì? Thiết nghĩ có ba điều: Công Tác, Truyền Lại Di Sản Và Bảo Vệ. Giống như tâm tình trong bài đọc I: Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác vào công trình sáng tạo thế giới này. Những người cha được mời gọi cộng tác bằng lao động để xây dựng thế giới nhưng lao động ở đây không được hiểu như là tiêu chuẩn “độc tôn” để đánh giá giá trị của con người, nhưng lao động là để tiếp nối công trình sáng tạo của Chúa đã khởi sự và cứu độ thế giới. Hơn nữa, những người cha con được mời gọi truyền lại di sản cho con cháu của mình. Di sản đó không phải là của cải đơn thuần nhưng là di sản đạo đức và đức tin. Di sản này sẽ giúp cho con cháu xây dựng gia đình và Giáo Hội. Cuối cùng, trong một bối cảnh xã hội có sự nhập nhằng của những giá trị, những người cha cần giúp bảo vệ những đứa con khỏi sự dữ. Giống như Thánh Giuse Ngài đã bảo vệ Đức Mẹ và Chúa Giêsu khỏi sự sát hại của vua Hêrôđê, người cha cũng cần bảo về con cái khỏi tình trạng của sự dữ và cơ cấu sự dữ để có thể giúp cho mỗi cá nhân có thể sống đúng phẩm giá của mình. Như thế mỗi thành viên trong giáo họ được mời gọi noi gương Thánh Cả Giuse luôn sẵn sàng trước ý định Của Thiên Chúa để cộng tác với lời mời gọi của Ngài.
Bình luận