Trang chủ / Bản Tin / Tin Dòng Tên / Thông báo: Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu 31.05.2017

Thông báo: Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu 31.05.2017

Trong thư gửi đến toàn Tỉnh Dòng đề ngày 24.04.2017, Cha Vinh Sơn Phạm Văn Mầm, S.J., Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam đã công bố danh sách 16 tập sinh sẽ tuyên khấn lần đầu trong Dòng Tên gồm:

01. Thầy Giuse Nguyễn Thế Anh: sinh năm 1989, thuộc giáo xứ Nam Hải, Giáo phận Cần Thơ – Tỉnh Sóc Trăng.

02. Thầy Phêrô Maria Nguyễn Cao Cường: sinh năm 1991, thuộc giáo xứ Thuận Giang, Giáo phận Vinh – Tỉnh Nghệ An

03. Thầy Giuse Đậu Viết Dũng: sinh năm 1984, thuộc giáo xứ Hoà Mỹ, Giáo phận Vinh – Tỉnh Hà Tĩnh.

04. Thầy Gioan Baotixita Lê Sỹ Hoàn: sinh năm 1986, thuộc giáo xứ Kim Lâm (nay là giáo xứ Tân Vĩnh), Giáo phận Vinh – Tỉnh Hà Tĩnh.

05. Thầy Phêrô Vũ Minh Huấn: sinh năm 1989, thuộc giáo xứ Thanh Xuân, Giáo phận Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng

06. Thầy Phaolô Nguyễn Quốc Huy: sinh năm 1987, thuộc giáo xứ Lạc Lâm, Giáo phận Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng.

07. Thầy Giuse Trần Ngọc Huynh: sinh năm 1991, thuộc giáo xứ Thánh Mẫu, Giáo phận Bùi Chu – Tỉnh Nam Định.

08. Thầy Phêrô Vũ Trung Hưng: sinh năm 1990, thuộc giáo xứ Thạnh An, Giáo phận Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai.

09. Thầy Phêrô Hoàng Công Phương: sinh năm 1991, thuộc giáo xứ Dương Sơn, Giáo phận Huế – Tỉnh Thừa Thiên Huế

10. Thầy Đaminh Phan Văn Quỳnh: sinh năm 1989, thuộc giáo xứ Nguyệt Lãng, Giáo phận Thái Bình – Tỉnh Thái Bình.

11. Thầy Antôn Nguyễn Minh Tài: sinh năm 1990, thuộc giáo xứ Vinh An, Giáo phận Buôn Mê Thuột – Tỉnh Đắk Nông.

12. Thầy Gioan Trịnh Hoàng Thiên: sinh năm 1989, thuộc giáo xứ Bạch Lâm, Giáo phận Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai.

13. Thầy Giuse Nguyễn Văn Thư: sinh năm 1990, thuộc giáo xứ Cát Tiên, Giáo phận Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng

14. Thầy Giuse Nguyễn Xuân Toạ: sinh năm 1991, thuộc giáo xứ Tân Lập, Giáo phận Sàigòn – Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Thầy Giuse Maria Trần Hữu Trung: sinh năm 1992, thuộc giáo xứ Thổ Hoàng, Giáo phận Buôn Mê Thuột – Tỉnh Đắk Nông.

16. Thầy Giuse Đặng Hữu Tuấn: sinh năm 1989, thuộc giáo xứ Ngọc Liễn, Giáo phận Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Thánh Lễ tuyên khấn lần đầu sẽ do Cha Giám tỉnh chủ sự vào lúc 6 giờ sáng thứ tư ngày  31.05.2017 tại nhà thờ giáo xứ Hiển Linh (19 đường 5, KP.2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức).

Truyền thông Dòng Tên Việt Nam

Bình luận