Trang chủ / +Dòng Tên / Bước theo khách hành hương (22)

Bước theo khách hành hương (22)

Chương 22 – Thánh I-nhã Tại Paris (1528)

Kẻ ấy trọ với mấy người Tây Ban Nha khác và theo các lớp học cổ văn tại Montaigu. Trước đây do học vội học vàng quá, nên kẻ ấy bị mất căn bản. Kẻ ấy cùng học với các trẻ em, theo chương trình và phương pháp Paris…

Kẻ ấy bắt buộc phải đi ăn xin và ngay cả phải rời nhà trọ. Kẻ ấy được nhận vào bệnh viện Saint-Jacques, bên kia nhà thờ Các Thánh Anh Hài. Ở đó bất tiện cho việc học…

Không tìm ra giải pháp, có lần kẻ ấy được một tu sĩ người Tây Ban Nha cho biết là tốt hơn mỗi năm nên đến miền Flanders, bỏ ra hai tháng, có thể ít hơn, và trở về với tiền đủ để học cả năm. Kẻ ấy trình bày với Thiên Chúa, và thấy điều ấy tốt.” (Tự Thuật, 73-74-76)

Suy niệm

I-nhã trở thành kẻ tha hương, kẻ hành hương, người ăn xin, và một sinh viên đại học nghèo tại đại học uy tín nhất nước Pháp. Có vẻ ngài thiếu thốn đủ điều nhưng tâm hồn thì tràn ngập sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Ngài bắt đầu học những môn nhân văn theo chương trình hiện hành tại Paris cách rất khiêm tốn. Ngài chung lớp với những trẻ em để học lại từ đầu. Ngài đương đầu với nhiều khó khăn: cái khắc nghiệt của mùa đông, nơi ở xa trường học, bệnh đau bao tử tái phát, không một đồng xu dính túi. Ngài nghĩ bụng sẽ phục vụ vài người giàu có, nhưng ngài được người ta khuyên tốt hơn hãy đi Flanders để tiếp xúc với những nhà buôn người Tây Ban Nha và những người khác, họ là những người có thể sẵn sàng giúp ngài đạt được những mục tiêu trong năm học.

I-nhã cùng chung chia những vấn đề của rất nhiều sinh viên. Đó là cơ hội giúp ngài sống hiến thân, khiêm hạ, cầu nguyện, thực hiện những quyết định manh tính trách nhiệm, luôn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng là Cha của mọi điều thiện hảo. Chẳng có gì là kỳ lạ khi Thiên Chúa cứu giúp những ai đặt niềm tin tưởng vào Ngài, Ngài không thực hiện điều ấy mới là điều lạ kỳ.

Câu hỏi giúp phản tỉnh

  1. Bạn đã sinh hoa trái ra sao trong hoàn cảnh kinh tế của mình với cam kết của người Kitô hữu nơi bạn? Bạn đã sử dụng tiền bạc của mình như thế nào trong quyền hạn của mình?
  2. Bạn đã tự nguyện hy sinh vì Thiên Chúa chưa?
  3. Bạn đã bắt đầu thế nào khi thực hiện một quyết định? Bạn có nghĩ mình nên làm thế không?

Trực giác của Thánh I-nhã

“Còn gì là phép màu khi Thiên Chúa không trợ giúp những ai đặt niềm tin tưởng nơi Ngài. Chúng ta hãy luôn để tâm vào việc phụng sự Chúa, còn những nhu cầu của chúng ta cứ để Ngài chăm lo” (Bartoli, Vita IV, 23 p.326)

Suy gẫm với Lời Chúa: Mt 6, 25-34

Cha trên trời biết các nhu cầu của con …