Trang chủ / +Dòng Tên / Bước theo khách hành hương (26)

Bước theo khách hành hương (26)

Chương 26 – Thánh I-Nhã Tìm Được Hai Người Bạn,

Những Người Sẽ Trở Thành Những Giêsu Hữu Đầu Tiên

“Trong giai đoạn này, kẻ ấy gặp cha Phanxicô Xavier và cha Farve mà kẻ ấy dùng Linh Thao để dẫn đến đời sống phục vụ Thiên Chúa. Trong thời gian học hành này, kẻ ấy không bị tấn công như trước kia. Về việc này, tiến sĩ Frago một hôm nói với kẻ ấy là ông ngạc nhiên vì thấy kẻ ấy được yên ổn, không bị ai làm phiền. Kẻ ấy đáp: “Đơn giản là vì tôi không nói chuyện với ai về những điều thuộc về Thiên Chúa, nhưng khi học xong, tôi sẽ bắt đầu lại như trước kia.” (Tự Thuật, 82)

Suy niệm

Ở Paris, I-nhã làm quen với hai người bạn mới, những người đã đạt được những bằng cấp tại đại học Paris: Phêrô Favre đến từ Savoy và Phanxicô Xavier đến từ Navarre.

Phêrô Favre chỉ sống vỏn vẹn bốn mươi năm. Những năm giai đoạn đầu đời, ngài sống với gia đình ở Savoy. Họ là những người nông dân chân chất và là những Kitô hữu tốt lành. Giai đoạn thứ hai, sau khi hoàn thành việc học ở Paris, Phêrô Favre được sống như  “Người Bạn Đường của Chúa Giêsu” với I-nhã và một vài bạn khác trong những công tác tông đồ khó khăn và trong sứ mạng nhận lãnh từ Đức Giáo Hoàng.

Phêrô Favre được hai mươi tuổi khi ngài gặp thánh I-nhã ở Paris, vốn là một sinh viên lớn tuổi, người Tây Ban Nha, khiêm tốn, quyết đoán, và có phương pháp. Qua việc đồng ý giúp I-nhã ôn bài học, dần dần chính Phêrô Favre bắt đầu học từ I-nhã và trở thành môn đệ và bạn hữu đầu tiên của I-nhã. Ngài đã mô tả tình bạn của mình với I-nhã như sau: “Sau đó, chúng tôi chia sẻ mọi thứ cho nhau thành của chung – chúng tôi sống với nhau, ăn với nhau, cùng chia sẻ tiền bạc và cuối cùng, ngài (I-nhã) trở thành thầy của tôi trong đời sống thiêng liêng.” Favre là người bạn đầu tiên trở thành linh mục và sau này trước mặt ngài, I-nhã đã tuyên những lời khấn.

Faber cũng là vị khách hành hương “điên rồ trong tình yêu với Đức Giêsu Kitô.” Ngài học từ thánh I-nhã cách nói về những điều thiêng liêng một cách đơn sơ và khiêm tốn. Ngài là một nhà thần học, nhà chú giải kinh thánh, một vị thánh và ngài có thể chinh phục những bạn đường khác đạt đến lý tưởng của ngài. Ngài đã để lại cho chúng ta bản viết phác thảo về hành trình thiêng liêng của ngài.

Câ hỏi giúp phản tỉnh:

  1. Đâu là cốt lõi của ơn gọi tu sĩ đối với bạn?
  2. Điều gì thu hút bạn nhất trong ơn gọi này?
  3. Bạn đã kinh nghiệm được bất kỳ khó khăn nào trong ơn gọi của bạn chưa?

Trực giác của Thánh I-nhã

“Tuy việc nhiệt tâm phục vụ Thiên Chúa, Chúa chúng ta khởi đi từ tình yêu tinh ròng phải được quý trọng hơn tất cả, nhưng chúng ta cũng phải hết lòng ca ngợi sự kính sợ Đấng Tối Cao” (Linh Thao, 370)

Suy gẫm với Lời Chúa: Ep 1, 15-23

Tôi cầu xin Thiên Chúa cho con mắt nội tâm của anh em được soi sáng để anh em có thể biết được đâu là niềm hy vọng mà anh em đã nhận nhờ ơn Người kêu gọi.