Trang chủ / +Dòng Tên / Bước theo khách hành hương (29)

Bước theo khách hành hương (29)

Chương 29 – Tại Azpeitia, Thánh I-nhã Quyết Định Dạy Giáo lý Cho Trẻ Em

“Tại bệnh viện, kẻ ấy bắt đầu nói những điều về Thiên Chúa cho nhiều người đến thăm, và nhờ ơn Chúa, nhiều hoa trái đã trổ sinh. Vừa đến nơi, kẻ ấy quyết định mỗi ngày dạy giáo lý cho trẻ em. Anh của kẻ ấy phản đối: chẳng ai thèm đến đâu! Nhưng ngay từ đầu, có nhiều người đến nghe, kể cả người anh.” (Tự Thuật, 88)

 Suy niệm

Trong thời gian ở Paris, sức khỏe của I-nhã không được tốt. Thêm vào đó, những người bạn Tây Ban Nha của ngài cũng có những việc khẩn cấp cần thu xếp với gia đình của họ. Vì thế, ngài quyết định trở về quê để nghỉ dưỡng, đồng thời dàn xếp những vấn đề liên quan đến gia đình của các bạn. Ngài đã cưỡi ngựa từ Paris đi Tây Ban Nha, tới làng Azpeitia, thuộc xứ Basque, là nơi ngài sinh trưởng. Tuy nhiên, ngài không ở lại trong gia đình. Nhưng một lần nữa ngài lại chọn ở trong một nhà thương, giữa những người ăn xin và bệnh tật. Ngài muốn dùng cách này để đền bù cho những gương mù gương xấu mà ngài đã gây ra thời trai trẻ. Tâm hồn ngài đầy bình an và hoan lạc, nhưng anh trai ngài lại phản đối vì sợ rằng điều đó ảnh hưởng đến ông ta và danh tiếng của dòng họ.

I-nhã đã làm mọi sự trong viễn tượng của việc loan báo Nước Trời: những cuộc trò chuyện thiêng liêng, các lớp giáo lý cho trẻ em và người ít học, các công tác xã hội. Ngài đã đấu tranh chống lại sự suy đồi luân lý và nạn bài bạc. Những người đương thời đã minh chứng cho hoạt động của ngài: “Ông ta phải giảng dạy ngoài trời vì nhà thờ không đủ chỗ cho người dân. Họ trèo lên cây và tường của các ngôi nhà! Bài giảng của ông ta kéo dài từ hai đến ba giờ đồng hồ và thu được những hoa trái thiêng liêng thật lớn lao, đời sống của họ được cải thiện, có nhiều người được hoán cải.”

Dù những việc ngài đang thực hiện đều rất tốt đẹp, vị khách hành hương vẫn không muốn ở lại mãi nơi quê hương mình. “Này tôi vẫn ở trong thế giới này nhưng lại không thể phục vụ Chúa như ở nơi khác.”

Câu hỏi giúp phản tỉnh

  1. Bạn có duy trì được một mối tương quan thiết thân với gia đình và bạn bè mà không làm tổn hại tới những cam kết của bạn trong đời tu không?
  2. Bạn có chăm sóc sức khỏe của mình để phục sự Chúa hơn không?
  3. Bạn có cho rằng việc dành thời gian để hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho trẻ em và người ít học là việc đáng làm hay không?

Trực giác của Thánh I-nhã

“Chúng ta hãy phụng sự Chúa, tôi chắc rằng Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta” (Cha Ribadereira, De Actis, M.I.I  369 và 372)

Suy gẫm với Lời Chúa: Lc 4, 16-30

Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.