Trang chủ / +Dòng Tên / Bước theo khách hành hương (33)

Bước theo khách hành hương (33)

Chương 33 – Tại La Storta, Trên Đường Đến Rôma,

Thánh I-nhã Nhận Được Một Hồng Ân Đặc Biệt

“Họ chia thành ba hay bốn toán đi Rôma. Kẻ hành hương cùng đi với Favre và Lainez. Trong chuyến đi, kẻ ấy được Thiên Chúa viếng thăm rất đặc biệt. Sau khi thụ phong, kẻ ấy quyết định chưa dâng lễ trong vòng một năm, để dọn mình và khấn xin Đức Mẹ đặt mình với con của Mẹ. Và một hôm, kẻ ấy đang cầu nguyện trong một nhà thờ, cách mấy dặm nữa thì đến Rôma, kẻ ấy cảm thấy một sự biến đổi trong tâm hồn và thấy rõ Thiên Chúa Cha đặt mình với Đức Kitô là Con của Người, đến nỗi kẻ ấy không bao giờ dám nghi ngờ việc Thiên Chúa Cha đã đặt mình với Con của Người.” (Tự Thuật, 96)

Suy niệm

Một lần nữa nhóm bạn lên đường đi Rôma để được Đức Giáo Hoàng Phaolo III sai phái. Họ đã sẵn sàng để được sai đến bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Trên đường đi, vị Khách hành hương đã được Đức Kitô thăm viếng một cách đặc biệt. Nhóm bạn nghỉ chân tại một nhà nguyện ở La Storta, trong lúc đang cầu nguyện, I-nhã nghe thấy một tiếng nói từ bên trong: “Ta sẽ phù hộ chúng con ở Rôma,” một sự thông truyền huyền nhiệm của Thiên Chúa trong sâu thẳm tâm hồn của I-nhã. I-nhã đã tuân theo thánh ý này bằng cách duy trì nơi ngài một con tim tinh tuyền qua việc thường xuyên hướng những suy nghĩ và khao khát của mình về Thiên Chúa và qua việc xin ơn cho mình được nên thiết thân với Người. Ngài thường xin ơn này nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của nhân loại. Chính nhờ Mẹ mà ngài đến với Đức Kitô và nhờ Đức Kitô để đến với Chúa Cha.

Câu hỏi giúp phản tỉnh

  1. Đức Maria có vị trí nào trong cuộc sống của bạn? Bạn có thích cầu nguyện với Mẹ không?
  2. Bạn có cho thấy bạn thực sự sẽ đón nhận ơn thiết thân với Chúa qua việc thực lòng cầu xin và tha thiết tìm kiếm không?
  3. Có ai hay điều gì cản trở bạn dâng hiến mình cách trọn vẹn cho Chúa không?
  4. Khi cầu nguyện, bạn thường cầu nguyện tự phát với ai: Chúa Giêsu, Chúa Cha hay Chúa Thánh Thần? Bạn có phản tỉnh về điều này không?

Trực giác của Thánh I-nhã

“Hãy yêu mến Thiên Chúa và đáp lại tình yêu ấy bằng việc lao tác mỗi ngày một hơn cho Người.” (Vita Bartoli, IV, 26, p.332)

Suy gẫm với Lời Chúa: Ga 14, 23-28

Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.