Trang chủ / +Dòng Tên / Bước theo khách hành hương (35)

Bước theo khách hành hương (35)

Chương 35- Linh Thao – Kinh Nghiệm Cho Cuộc Sống

“Cha cho tôi biết là đã không soạn toàn bộ Linh Thao ngay một lúc, nhưng khi nhận ra những diễn biến trong tâm hồn mình, và thấy là có thể giúp người khác, thì Cha ghi lại, thí dụ việc xét mình theo hàng kẻ… Cha nói với tôi là đặc biệt giữa các cách lựa chọn đã được rút ra từ sự khác biệt giữa các tác nhân và các ý tưởng mà cha đã nhận ra tại Loyola, lúc còn đau chân.” (Tự Thuật, 99)

Suy niệm

Cuộc đời và sứ mạng của I-nhã có một mục tiêu là làm vinh danh Chúa hơn và thu phục người khác đạt đến cùng đích đời họ nhờ vào “Linh Thao.” Đây là cách tĩnh tâm với nhiều bài tập nhằm mục đích giúp thao viên chuẩn bị, sửa soạn mình để tìm và nhận ra thánh ý Chúa cho đời mình. Nói cách khác, Linh Thao giúp thao viên bước theo Đức Kitô sát gót hơn.

Qua cầu nguyện và với sự giúp đỡ của người cho Linh Thao, thao viên “tìm kiếm và nhận ra được thánh ý Thiên Chúa.” Điều đó được xem là kinh nghiệm mang tính nền tảng và quyết định cho cả cuộc đời.

Chính I-nhã cũng đã có kinh nghiệm này khi ở Manresa, Tây Ban Nha; thậm chí trong những năm tháng cuối đời ở Rôma, ngài vẫn tiếp tục hoàn thiện nó để giúp ích cho những người khác.

Linh Thao bắt đầu với những chân lý vĩnh hằng, sự sáng tạo, tội lỗi, ơn cứu độ, và trong những soi sáng đó thao viên được mời gọi để suy xét lại đời mình. Theo sau đó là hành trình đào sâu để có những hiểu biết sâu xa về Đức Kitô, nhờ đó mà yêu mến và phụng sự Ngài tốt hơn. Và rồi thao viên cũng sẽ chiêm ngắm các mầu nhiệm trong cuộc đời của Đức Kitô, cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Đỉnh cao là bài chiêm niệm để được Tình Yêu được đặt ở cuối cuộc Thao Luyện.

Trong tiến trình chiêm ngắm các Mầu Nhiệm, thao viên được dẫn dắt để tình yêu Chúa ngày càng quyến rũ mình và chọn lựa cách thế cụ thể, cá vị và toàn diện để đáp lại tình yêu ấy. Đó là “chọn lựa” lối sống theo Thiên Chúa.

Linh Thao là trường học tình yêu cao quý nhất, là bước khởi đầu đi vào chân lý và sự khiêm tốn trong việc bỏ mình để trung tín với Đức Kitô, vị Vua Hằng Sống, và để gia nhập vào việc phụng sự Ngài.

Câu hỏi giúp phản tỉnh

  1. Giống như thánh I-nhã, bạn có đọc và cầu nguyện với Tin Mừng thường xuyên không?
  2. Bạn thực hiện việc chọn lựa bậc sống của mình như thế nào? Bạn có nghĩ mình đã chọn lựa đúng?
  3. Bạn có tiếp tục lưu tâm tới những chuyển động khác nhau của nội tâm mà nhờ đó bạn kinh nghiệm và càng ngày càng khám phá được thánh ý Chúa?

Trực giác của Thánh I-nhã

“Linh Thao chứa đựng tất cả những gì tôi cho là tốt đẹp trên đời này. Nó là phương tiện tốt nhất mà tôi biết, vừa cho sự thăng tiến của một người khi đem lại những ích lợi, vừa nâng đỡ anh ta trong việc giúp người khác.” (Thư Thánh I-nhã gởi tiến sĩ Miona, ngày 16 tháng 11 năm 1536)

Suy gẫm Lời Chúa

Lc 2,49: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”

Lc 8,19-22: “Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy. Người đáp lại: Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Lc 23,46: “Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.”