Trang chủ / +Dòng Tên / Bước theo khách hành hương (36)

Bước theo khách hành hương (36)

Chương 36 – Thánh I-nhã: Đấng Sáng Lập,

Nhà Lập Pháp Và Tổ Phụ Của Dòng Tên

Cách Cha tiến hành khi soạn Hiến Chương là mỗi ngày dâng lễ, trình lên Thiên Chúa điểm Cha đang đề cập, rồi cầu nguyện về điểm ấy. Và Cha luôn luôn chảy nước mắt khi cầu nguyện và dâng lễ.” (Tự Thuật, 101)

I-nhã là nhà thần bí vĩ đại khi liên tục kết hiệp và ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài cũng là một nhà lãnh đạo thật sự; cách quản trị của ngài thật thiêng liêng nhưng luôn liên hệ đến thực tại. Ngài còn là một người cha nhưng không hề gia trưởng. Bên cạnh đó, Thiên Chúa còn ban cho ngài những con người tuyệt vời trong số những người bạn đường của ngài. Họ nên một với ngài đến nỗi “cha Lainez được xem như là trí tuệ của I-nhã, Nadal là trái tim và Polanco là cánh tay phải của ngài.” Đặc tính Dòng Chúa Giê-su là hiệp nhất trong một thân thể dù cho bị phân tán khắp nơi trên thế giới. Nhưng để đạt được như thế, I-nhã đã trang bị cho những người bạn của ngài một nền huấn luyện lâu dài và cẩn thận.

Với tư cách là Tổ Phụ của Dòng, ngài muốn rằng luật đức ái là đã đủ. Tuy nhiên, ngài cũng nhận thấy sự cần thiết để viết Hiến Pháp Dòng, và đó là cách tốt hơn để gìn giữ sự trung thành trong việc phụng sự Thiên Chúa. Vì thế, Hiến Pháp gói trọn tầm nhìn độc sáng đã được phú ban cho cha I-nhã và các bạn. Ngày nay, Dòng nghiệm thấy đó là lời mời gọi để phục vụ đức tin và thăng tiến công bình.

Là một cộng đoàn của “những người bạn trong Chúa,” các Giê-su hữu ngày nay vẫn tiếp tục đi theo con đường mà vị khách hành hương đã vạch ra trong lòng Giáo Hội, ngang qua Linh Thao và trên hết là Hiến Pháp.

Câu hỏi giúp phản tỉnh

  1. Bạn hiểu như thế nào về “người bạn đường của Chúa Giê-su” trong việc phục vụ đức tin và công bình?
  2. Cá nhân bạn có biết về người Giê-su hữu hay các cộng đoàn Giê-su hữu không? Bạn có từng thắc mắc về đời sống của họ không?
  3. Sau khi đồng hành cùng với thánh I-nhã trong cuộc đời hành hương của ngài, những nguyên tắc giúp hội nhất nào còn đọng lại trong đời bạn?

Trực giác của Thánh I-nhã

“Bất cứ ai muốn chiến đấu cho Thiên Chúa dưới cờ thập giá trong Dòng của chúng ta mà chúng ta ao ước để rao truyền danh của Chúa Giêsu, và bất cứ ai ao ước phục vụ chỉ một mình Thiên Chúa chúng ta và Vị đại diện của Ngài trên trần gian – là Giám mục Rôma, phải nhớ rằng sau khi đã tuyên bố long trọng lời khấn khiết tịnh trọn đời, anh ta sẽ trở thành một thành viên của cộng đoàn được thành lập để, trên hết nhắm đến sự thăng tiến của con người trong đời sống Kitô hữu và trong đường nhân đức; sau đó nhắm đến việc truyền bá đức tin qua việc rao giảng, làm Linh Thao và những công việc bác ái, cách cụ thể nhắm đến việc dạy giáo lý cho trẻ em và những người mù chữ.” (Bản Định Thức Dòng Tên, 1)

Suy gẫm với Lời Chúa: Ga 21,15-22

 “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?”