Trang chủ / Cầu Nguyện / 3 phút tĩnh tâm: Sức mạnh của lời nói

3 phút tĩnh tâm: Sức mạnh của lời nói

 

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát và gạt qua một bên mọi nỗi bận tâm lo lắng. Hãy hít thở thật sâu và ý thức rằng Thiên Chúa, Đấng mang lại niềm vui, đang ở với bạn.

Lời Chúa (Tv 33,6)

Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.

Suy niệm

Có lẽ ngoài Kinh Thánh, không có nơi nào mà quyền năng của Lời Chúa lại được mặc khải một cách rõ ràng hơn là trong chính hành động sáng tạo. Mọi sự Thiên Chúa hình dung đều trở nên hiện hữu qua Lời của Ngài. Ngài nhìn thấy mọi sự tốt đẹp. Chúng ta cũng được trao ban quyền năng ấy. Có thể, lời nói của chúng ta không tạo dựng những núi cao sông dài, nhưng lời nói ấy có sức mạnh xây dựng hay phá hủy. Hãy nhớ lại những lúc bạn cảm nghiệm quyền lực của một lời nói cay nghiệt chĩa vào lòng tự trọng của bạn, hay một lời nói ân cần khích lệ dành cho bạn trong lúc khó khăn. Nhờ được chia sẻ trong sự sáng tạo năng động của Thiên Chúa, chúng ta dự phần vào công trình sáng tạo một cách không ngừng.

Câu hỏi phản tỉnh

Ngày hôm nay, tôi có thể sử dụng sức mạnh của lời nói ở đâu và như thế nào để tiếp tục công trình sáng tạo của Thiên Chúa?

Những lời nào giúp tôi xây dựng bản thân?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Chúa bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng lời nguyện của bạn)

Lạy Đấng Sáng Tạo muôn loài, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban cho con món quà lời nói và khả thể chia sẻ trong công trình sáng tạo không ngừng của Ngài. Xin giúp con trao lời yêu thương và khích lệ những người con gặp gỡ.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Bình luận