Trang chủ / ____BÀI VIẾT TIÊU ĐIỂM / 3 phút tĩnh tâm: Thầy sẽ ở cùng anh em luôn mãi

3 phút tĩnh tâm: Thầy sẽ ở cùng anh em luôn mãi

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm trí tĩnh lặng. Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy cảm nhận ánh mắt yêu thương mà Chúa đang dành cho bạn.

Lời Chúa (Mt 28,19-20)

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

Suy niệm

Đức Giê-su đã thiết lập tương quan với các môn đệ của Ngài. Trước khi trở về cùng Cha, Ngài truyền cho các môn đệ ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, bằng việc làm phép rửa và giảng dạy. Khi những người khác lắng nghe Tin Mừng của Đức Giê-su, họ cũng khao khát đi vào mối tương quan thân tình với Ngài. Ngày nay, nhờ phép Rửa, ta được bước vào mối tương quan với Đức Giê-su. Đồng thời, ta cũng được mời gọi đi vào mối tương quan với cộng đoàn Ki-tô giáo. Qua phép Rửa, ta được dự phần trong sự hiện diện năng động của Đức Giê-su, Đấng đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Câu hỏi phản tỉnh

Làm thế nào để tương quan của tôi với Đức Giê-su được thể hiện trong mối tương quan của tôi với tha nhân?

Làm thế nào để tôi chia sẻ với tha nhân những hoa trái mà tôi có được nhờ mối tình thân với Đức Giê-su?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Thiên Chúa bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng lời nguyện của bạn)

Lạy Thiên Chúa yêu thương, con cám ơn Chúa vì Chúa đã mời con bước vào mối thân tình với con Chúa là Đức Giê-su. Xin giúp con tín thác rằng Ngài luôn ở bên con.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Bình luận