Trang chủ / Cầu Nguyện / 3 phút tĩnh tâm: con yêu dấu

3 phút tĩnh tâm: con yêu dấu

 

 

Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát để cho tâm trí tĩnh lặng. Hãy hít thở thật sâu và chậm rãi. Hãy cảm nhận ánh mắt yêu thương mà Chúa đang dành cho bạn.

Lời Chúa (Mt 3,17)

Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

Suy niệm

Ai trong chúng ta có thể hình dung nổi Đức Giê-su đã cảm thấy thế nào khi Ngài lắng nghe những lời trên đây? Đức Giê-su vừa mới chịu phép rửa từ ông Gio-an. Bây giờ, khi được đầy tràn Thần Khí và khi lắng nghe những lời yêu thương của Thiên Chúa Cha, Đức Giê-su sẵn sàng khởi sự sứ mạng của Ngài. Điều cốt lõi nơi sứ mạng của Đức Giê-su chính là mặc khải tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Qua Đức Giê-su, chúng ta nhận ra tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Là môn đệ của Đức Giê-su, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, chúng ta cũng là những người con dấu yêu của Thiên Chúa.

Câu hỏi phản tỉnh

Tôi cảm thấy thế nào khi được trở thành người con dấu yêu của Thiên Chúa?

Trước tình yêu vô điều kiện Thiên Chúa dành cho tôi, tôi sẽ đáp lại thế nào?

Lời nguyện

(Hãy thưa chuyện với Thiên Chúa bằng lời nguyện dưới đây hoặc bằng lời nguyện của bạn)

Lạy Thiên Chúa tình yêu, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã sai Đức Giê-su xuống trần để mặc khải cho chúng con tình yêu của Chúa. Xin giúp con nhớ rằng con là con dấu yêu của Chúa.

Quang Khanh, S.J.

(Nguồn: www.loyolapress.com)

Bình luận