Địa Chỉ Liên Lạc

Xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau

1. Địa chỉ trụ sở chính tại Việt Nam:


19 Đường số 5, Khu Phố 2, Phường Linh Trung,

Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Hộp thư: Hộp thư 10, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (08) 3897-9197 – Fax: (08) 3720-3252
 • Websitehttp://dongten.net/
 • Email liên lạc với Văn Phòng Dòng Tên Việt Nam: vpdtvn@gmail.com
 • Email liên lạc với Ban Truyền Thông Dòng Tên Việt Nam: truyenthong@dongten.net

2. Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

Nhà Ứng Sinh Dòng Tên

 • Nhà Thờ Thiên Thần,
  600 Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 4, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (08) 3744-4766
 • Linh mục phụ trách ơn gọi: Antôn Nguyễn Cao Thắng, S.J
 • Email liên lạc về ơn gọi: ongoidongten@gmail.com
 • Website Nhà Ứng Sinh: http://ungsinhdongten.net