Trang chủ / Địa Chỉ Liên Lạc

Địa Chỉ Liên Lạc

Xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau

1. Địa chỉ trụ sở chính tại Việt Nam:


19 Đường số 5, Khu Phố 2, Phường Linh Trung,

Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

Nhà Ứng Sinh Dòng Tên

  • Nhà Thờ Thiên Thần,
    600 Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 4, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 3744-4766
  • Linh mục phụ trách ơn gọi: Martinô Nguyễn Đình Khải, S.J
  • Email liên lạc về ơn gọi: ongoidongten@gmail.com
  • Website Nhà Ứng Sinh: http://ungsinhdongten.net