Dòng Tên Việt Nam http://dongten.net Dòng Chúa Giêsu Sun, 17 Dec 2017 16:12:36 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.1 [Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – ngày 18 tháng 12: Chuẩn bị đón Chúa như thánh Giuse http://dongten.net/2017/12/17/suy-gam-loi-chua-mua-vong-ngay-18-thang-12-chuan-bi-don-chua-nhu-thanh-giuse/ Sun, 17 Dec 2017 15:59:21 +0000 http://dongten.net/?p=75358 Thiên Chúa ở cùng chúng ta (18.12.2017 – Trước lễ Giáng sinh) http://dongten.net/2017/12/17/thien-chua-o-cung-chung-ta-18-12-2012-thu-ba/ http://dongten.net/2017/12/17/thien-chua-o-cung-chung-ta-18-12-2012-thu-ba/#respond Sun, 17 Dec 2017 00:02:53 +0000 http://dongten.net/?p=18213 http://dongten.net/2017/12/17/thien-chua-o-cung-chung-ta-18-12-2012-thu-ba/feed/ 0 « Lời Xin Vâng » của Thánh Giuse (Ngày 18 tháng 12 năm 2017 -Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh) http://dongten.net/2017/12/17/loi-xin-vang-cua-thanh-giuse-ngay-18-thang-12-nam-2017-tuan-bat-nhat-truoc-le-giang-sinh/ Sat, 16 Dec 2017 23:35:08 +0000 http://dongten.net/?p=75332 [Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – Tuần III MV-Chúa Nhật: Đức Giêsu Kitô – Ngôi Hai Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta – là niềm hy vọng, niềm vui và là nguồn sức sống của mỗi người. http://dongten.net/2017/12/17/suy-gam-loi-chua-mua-vong-tuan-iii-mv-chua-nhat-duc-giesu-kito-ngoi-hai-thien-chua-dang-o-giua-chung-ta-la-niem-hy-vo%cc%a3ng-niem-vui-va-la/ Sat, 16 Dec 2017 17:08:06 +0000 http://dongten.net/?p=75349 “Bếp Hồng Đêm Đông” http://dongten.net/2017/12/16/bep-hong-dem-dong/ Sat, 16 Dec 2017 15:43:20 +0000 http://dongten.net/?p=75330 Nên đóng hay mở cửa nhà thờ? http://dongten.net/2017/12/16/nen-dong-hay-mo-cua-nha-tho/ Sat, 16 Dec 2017 07:37:30 +0000 http://dongten.net/?p=75326 Gx. Hiển Linh: Bản tin Mục vụ CN III MV 17.12.2017 http://dongten.net/2017/12/16/gx-hien-linh-ban-tin-muc-vu-cn-iii-mv-17-12-2017/ Sat, 16 Dec 2017 04:21:37 +0000 http://dongten.net/?p=75319 Người làm chứng (17.12.2017- Chúa nhật 3 Mùa vọng, năm B) http://dongten.net/2017/12/16/ng%c6%b0%e1%bb%9di-lam-ch%e1%bb%a9ng-11-12-2011-chua-nh%e1%ba%adt-3-mua-v%e1%bb%8dng/ http://dongten.net/2017/12/16/ng%c6%b0%e1%bb%9di-lam-ch%e1%bb%a9ng-11-12-2011-chua-nh%e1%ba%adt-3-mua-v%e1%bb%8dng/#respond Sat, 16 Dec 2017 00:06:05 +0000 http://dongten.net/?p=8023 http://dongten.net/2017/12/16/ng%c6%b0%e1%bb%9di-lam-ch%e1%bb%a9ng-11-12-2011-chua-nh%e1%ba%adt-3-mua-v%e1%bb%8dng/feed/ 0 “Gaudete ! Mừng vui lên” (Ngày 17 tháng 12 năm 2017 – Chúa Nhật III Mùa Vọng, năm B) http://dongten.net/2017/12/16/gaudete-mung-vui-len-ngay-17-thang-12-nam-2017-chua-nhat-iii-mua-vong-nam-b/ Fri, 15 Dec 2017 23:32:45 +0000 http://dongten.net/?p=75329 [Suy gẫm Lời Chúa Mùa Vọng] – Tuần II MV-Thứ Bảy: Đón nhận thực tại của mình và quanh mình là chuẩn bị mở đường đón Chúa. http://dongten.net/2017/12/15/suy-gam-loi-chua-mua-vong-tuan-ii-mv-thu-bay-don-nhan-thuc-tai-cua-minh-va-quanh-minh-la-chuan-bi-mo-duong-don-chua/ Fri, 15 Dec 2017 15:11:33 +0000 http://dongten.net/?p=75310