Năm Đức Tin và Định thức Thể chế Số 1 Dòng Tên

Năm Đức Tin là một lời nhắc nhở chung cho mọi người Kitô hữu hiểu rõ mục đích đời sống đức tin của mình. Đặc biệt là người Giêsu hữu, mục đích đó được Thánh Inhã nói rõ trong bản Định thức Thể chế số 1 là Bảo vệ và Truyền bá Đức Tin. Như thế, thật ý nghĩa chừng nào khi chúng ta cùng đọc lại và suy gẫm bản Định thức Thể chế Số 1 trong Năm Đức Tin này.

 
Thuộc về mục: +Dòng Tên, Phục Vụ Đức Tin
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình