Một số bộ phim Công giáo kinh điển (Bản rất đẹp) không thể thiếu trong tủ phim của bạn (PHẦN VII)

Vì phim chất lượng cao, nên Độc giả download về và dùng phần mền HJ-Split nối lại để xem.

ROMERO

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ILCZh1SIypA[/youtube]

Download

https://docs.google.com/folder/d/0Bzg2ZYp8JSq8S2ZBYzZjQjZ0N3M/edit

FIDDLER ON THE ROOF

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mYrLGw2W0ZM[/youtube]

Download

https://docs.google.com/folder/d/0Bzg2ZYp8JSq8V0RBMjRYRUs0UXc/edit

I AM SAM

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EROTbDCr5ag[/youtube]

Download

https://docs.google.com/folder/d/0Bzg2ZYp8JSq8QWJ1dlpkMkxmQTQ/edit

THE PIANIST

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=itR0-I9idXk[/youtube]

Download

https://docs.google.com/folder/d/0Bzg2ZYp8JSq8Y3hYbzZWYTR5RmM/edit

THE SANDLOT

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-QDq-e1GbjE[/youtube]

Download

https://docs.google.com/folder/d/0Bzg2ZYp8JSq8ckNOTkdHb1lIRlU/edit

 
Thuộc về mục: Phục Vụ Đức Tin
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình