Thiệp mời : Kính mời quý Ân nhân & Thành viên Gia đình I-nhã đến tham dự Thánh Lễ Tuyên khấn

Kính mời: Quý Ân Nhân và Thành viên Gia đình Inhã đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các tân khấn sinh tại nhà thờ Hiển Linh.

Slide1Slide2

 
Thuộc về mục: +Bản Tin, Gia Đình I-nhã, Tin Dòng Tên
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình