Thập Giá có gì

IMG_6108 Chiều ngày 25/03, các thành viên trong giáo họ tập trung tại sân nhà thờ (số 2 Nguyễn Chích) tưởng niệm cuộc Thương Khó Đức Giêsu. Chương trình bắt đầu bằng việc cùng bước theo hành trình của Chúa Giêsu qua 14 chặng Đàng Thánh Giá. Hành trình bước theo Chúa Giêsu giúp cho mỗi người có thể cảm nghiệm phần nào những đau khổ, vất vả, cực nhọc, gian nan và tình yêu của Ngài dành cho con người. Sau phần đi Đàng Thánh Giá là phần tưởng niệm cuộc Thương Khó Đức Giêsu.

Trong bài giảng, cha Tôma Tạ Trung Hải, SJ chia sẻ về giá trị và ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu. Cuộc sống con người có nhiều cái chết. Có cái chết thì người ta nhớ đến, có cái chết rất ít người biết đến. Cái chết của Mẹ Têrêsa Calcutta làm cả thế giới xúc động. Bởi lẽ Mẹ đã trình bày một “sứ điệp về giá trị và phẩm vị cao cả của sự sống con người” và hành động cho “những việc làm của tình yêu là những việc làm của hòa bình”. Cuộc đời của Mẹ có liên quan đến một Con Người. Hơn hai mươi thế kỷ trước cũng có một Con Người đã chết nhưng mỗi khi nhắc đến cái chết của Con Người đó nhiều người lại xúc động. Điều gì làm cho người khác xúc động? Vả lại, tại sao mình lại suy tôn một con người chết?

Chúng ta xúc động và suy tôn bởi vì cái chết của con người đó có can dự đến tôi, “cái chết can dự”. Cái chết vì, cho và liên quan đến tôi. Nếu một người chẳng có liên hệ gì với tôi thì có lẽ khi người đó mất đi tôi cũng không xúc động nhiều nhưng khi người đó là một phần của tôi, anh chị em bạn hữu tôi thì nó lại khác và nhất là “vì tôi” mà chết thì lại là chuyện rất khác.

Hơn nữa, tưởng niệm cuộc Thương Khó và cái chết của Chúa Giêsu không phải để tôn vinh cái chết nhưng là tôn vinh sự sống, không phải đề cao đau khổ thất vọng nhưng là niềm tín thác, không phải sự tang tóc nhưng là sự tái sinh. Một nguồn ánh sáng giữa những tối tăm. Thánh giá mang lại sự sống, ơn cứu độ, giải thoát cho con người khỏi sự chết, sự xa cách vĩnh viễn với Thiên Chúa.

Khi chiêm ngắm Thánh Giá Chúa, mỗi người chúng ta cảm nhận được sự tha thứ, lòng quảng đại, lòng thương xót của Thiên Chúa. Chiếm ngắm về “cái chết can dự” giúp cho chúng ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa. Đồng thời đây cũng là lời mời gọi dành cho mỗi thành viên trong giáo họ không nên chỉ dừng lại nơi những thập giá, thách đố của riêng mình nhưng cũng cần bận tâm đến sự sống của anh chị em của mình.

 
Thuộc về mục: Hòa Minh
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình