Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 06/2016 (số 14)

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác
15/06/2016

Link download: http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2016/06/TaoTac-14.pdf

 
Thuộc về mục: Tạo Tác
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình