Hành trình theo dấu chân I-nhã [4]: Trên cáng thương

[youtube width=”590″ height=”64″]https://www.youtube.com/watch?v=p8jA3unnyrE[/youtube]

 
Thuộc về mục: +Dòng Tên, Các Thánh, Inha
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình