“Duyên Tình Giêsu”

Hẹn ước trăm năm tiếp bước cùng

Duyên se nối kết chẳng lao lung

Tình tơ chắp cánh muôn ân phúc

Thắm chỉ xua tan giá lạnh lùng

Muối biển cho thơm men rượu chúc

Ươm đèn đức ái sáng thiên cung

Yêu thương mở lối lòng nhân thế

Nghĩa trọn câu thề vẹn chữ trung.

Muối Biển

 
Thuộc về mục: Thơ Cầu Nguyện
 
Bài mới hơn
 
Bài cũ hơn
  • Comments are closed.