Đức Thánh Cha: Hãy thành tâm, đừng giả hình khi ăn chay và bố thí

 

Trong bài giảng của ngài ở nhà nguyện Mátta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về các cách thức cầu nguyện, đặc biệt trong suốt mùa chay, đó là ăn chay và bố thí. Ngài nói rằng một cách ăn chay “giả hình” là chỉ làm để người khác thấy hoặc chỉ làm để mình cảm thấy hài lòng, nhưng trong khi ấy lại sống bất công, giống như việc bóc lột người khác.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

 “Điều này tương tự như chúng ta làm khi chúng ta không trả lương tương xứng với những người công nhân của mình. Chúng ta đang “bòn rút” từ sự ăn năn của mình, từ các hành vi cầu nguyện, từ việc ăn chay và từ việc bố thí. Chúng ta đang đút lót: đó là hành vi của sự hư danh, làm để cho người khác thấy. Đó không phải là sự thành tâm, đó là hành vi giả hình. Vì vậy, khi Chúa Giê su nói: ‘Khi các con cầu nguyện, hãy làm trong bí mật; khi bố thí, đừng khua chiêng đánh trống; khi ăn chay, đừng ra bộ rầu rĩ,’ thì cũng giống như khi Ngài nói: ‘Khi các con làm việc tốt, đừng giả bộ như các con là nguồn mạch của việc tốt ấy, điều đó chỉ xuất phát từ Chúa Cha mà thôi.’

Đức Thánh Cha đề nghị người Kitô hữu thử suy niệm về hình ảnh của một người, người mà sau khi ăn một bữa tối với giá 200 USD, trên đường về nhà, anh đi ngang qua một người đang đói khổ mà không giúp đỡ gì cho người ấy. Ngài nói rằng Đức Chúa đòi hỏi việc ăn chay thực sự trong mọi khía cạnh của nó.

Chuyển dịch: Minh Trị, S.J.

Nguồn: http://www.romereports.com (ngày 04-03-2017)

 

 
Thuộc về mục: +Bản Tin, Giáo Hội Hoàn Vũ
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • Comments are closed.