Các bài viết được đăng bởi: Batriem

Ách của tôi êm ái (23.6.2017 – Thứ Sáu, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, năm A)

Lời Chúa: Mt 11, 25-30 Lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại...

Lạy Cha chúng con (22.6.2017 – Thứ năm Tuần 11 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 6, 7-15 7 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì,...

“Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo” (21&22.6.2017 – Thứ tư và thứ năm, sau Chúa Nhật XI Thường Niên)

  “Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo” (Mt 6, 1-6. 16-18 và Mt 6, 7-15)   1 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em...

Như Cha trên trời (20.6.2017 – Thứ Ba Tuần 11 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 5, 43-48 43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45...

“Anh em hãy nên hoàn thiện” (20.6.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XI Thường Niên)

  “Anh em hãy nên hoàn thiện” (Mt 5, 43-48)   43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những...

Ai xin, hãy cho (19.6.2017 – Thứ hai Tuần 11 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 5, 38-42 38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy...

“Đừng chống cự người ác” (19.6.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XI Thường Niên)

  “Đừng chống cự người ác” (Mt 5, 38-42)   38 Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh...

Kẻ ăn tôi sẽ sống (18.6.2017 – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô)

Lời Chúa: (Ga 6,51-58) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: 51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính...

Có thì nói có (17.6.2017 – Thứ bảy Tuần 10 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 5, 33-37 (33) “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Ðức Chúa. (34) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Ðừng...

Ngoại tình trong lòng (16.6.2017 – Thứ Sáu Tuần 10 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 5, 27-32 (27) “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. (28) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người...

Đức Giê-su và luật “Chớ ngoại tình” (16.6.2017 – Thứ sáu, tuần X Thường Niên)

Đức Giê-su và luật “Chớ ngoại tình” (Mt 5, 27-32)   27 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì...

Lề Luật và Lời của Đức Giê-su (15.6.2017 – Thứ năm, tuần X Thường Niên)

  Lề Luật và Lời của Đức Giê-su (Mt 5, 20-26)   20 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước...

Đức Ki-tô và Lề Luật (14.6.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật X Thường Niên)

Đức Ki-tô và Lề Luật (Mt 5, 17-19) 17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì,...

Muối cho trái đất (13.6.2017 – Thứ ba Tuần 10 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 5, 13-16 13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp...

Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (13.6.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật X Thường Niên)

  Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mt 5, 13-16)   13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc...

“Phúc thay…” (12.6.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật X Thường Niên)

  “Phúc thay…” (Mt 5, 1-12)   1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì...

Phúc thay (12.6.2017 – Thứ hai tuần 10 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 5, 1-12 1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời...

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một” (11.6.2017 – Lễ Chúa Ba Ngôi, năm A)

  “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một” (Xh 34, 4b-6.8-9 ; 2Cor 12, 11-13; Ga 3, 16-18)   16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải...

Thiên Chúa yêu thế gian (11.6.2017 – Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm A)

Lời Chúa: (Ga 3,16-18) Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: 16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống...

Tất cả những gì bà có (10.6.2017 – Thứ bảy Tuần 9 Thường niên)

“Chúng ta ai cũng có hai đồng kẽm. Đừng mặc cảm khi phải bỏ đồng tiền nhỏ nhoi vào hòm tiền” Lời Chúa: Mc 12, 38-44 38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: “Anh em phải coi...