Các bài viết được đăng bởi: Ban Truyền Thông Tạo Tác

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 05&06/2017 (số 23)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 25/07/2017 Link download: http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2017/07/23.TMY-23-T56.2017.pdf

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 03&04/2017 (số 22)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 18/04/2017 Link download: http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2017/04/22.-TTMY-22.pdf

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 01/2017 (số 21)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 08/02/2017 Link download: http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2017/02/21.-TTMY-21-T1.2017.pdf

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 12/2016 (số 20)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 27/12/2016 Link download: http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2016/12/20.-TTMY-20.pdf

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 11/2016 (số 19)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 27/11/2016 Link download: http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2016/11/19.-TTMY-19.pdf

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 10/2016 (số 18)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 25/10/2016 Link download: http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2016/10/18.TTMY-18.pdf

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 09/2016 (số 17)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 16/09/2016 Link download: http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2016/09/17.-TTMY-17-T9.2016.pdf

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 08/2016 (số 16)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 22/08/2016 Link download: http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2016/08/16.-TTMY-16.pdf

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 07/2016 (số 15)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 19/07/2016 Link download:http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2016/07/15.-TTMY-15.pdf

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 06/2016 (số 14)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 15/06/2016 Link download: http://dongten.net/wp-noidung/uploads/2016/06/TaoTac-14.pdf

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 05/2016 (số 13)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Link download : Tao Tac Men Yeu 13   Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 02/05/2016

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 04/2016 (số 12)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 19/04/2016

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 03/2016 (số 11)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 13/03/2016

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 02/2016 (số 10)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 12/02/2016

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 01/2016 (số 9)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 11/01/2016

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 12/2015 (số 8)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 12/12/2015

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 11/2015 (số 7)

Your browser should support iFrame to view this PDF documentBan truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 02/11/2015

Lung Linh Đại Hội Trăng Rằm Tạo Tác 2015

GX Tạo Tác đón Trung thu 2015 trong niềm hân hoan thấm đậm tình Chúa tình người. 16g30 chiều 27-09-2015,  đông đảo các em thiếu nhi và các bậc phụ huynh sốt sắng tham dự Thánh lễ mừng Trung Thu....

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 10/2015 (số ĐẶC BIỆT)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 04/10/2015

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 09/2015 (số 5)

Your browser should support iFrame to view this PDF document Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác 06/09/2015