Các bài viết được đăng bởi: Giáo xứ Thiên Thần

Gx. Thiên Thần: Khu Giáo An-tôn Mừng Bổn Mạng

Khi toàn thể Giáo Hội mừng lễ kính thánh Antôn Pađôva, ở giáo xứ Thiên Thần, Tổng Giáo Phận Tp. Hồ Chí Minh, khu giáo Antôn cũng mừng lễ bổn mạng của mình, lễ thánh Antôn Pađôva.  Thánh lễ...

Gx. Thiên Thần: Trại hè Thiếu Nhi Thánh Thể

Sau những tháng ngày miệt mài sách vở ở lớp học văn hóa cũng như nơi lớp học giáo lý, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã được Cha sở và các anh chị giáo lý viên thưởng cho hai ngày vui chơi trại...

Gx. Thiên Thần: Khu Giáo An-tôn Mừng Bổn Mạng

Khi toàn thể Giáo Hội mừng lễ kính thánh Antôn Pađôva, ở giáo xứ Thiên Thần, Tổng Giáo Phận Tp. Hồ Chí Minh, khu giáo Antôn cũng mừng lễ bổn mạng của mình, lễ thánh Antôn Pađôva.  Thánh lễ...

Gx. Thiên Thần: Trại hè Thiếu Nhi Thánh Thể

Sau những tháng ngày miệt mài sách vở ở lớp học văn hóa cũng như nơi lớp học giáo lý, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã được Cha sở và các anh chị giáo lý viên thưởng cho hai ngày vui chơi trại...