Các bài viết được đăng bởi: thanhminh

Headlines Tháng 4-2014

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of Jesus                                                       ENG April 2014…to exchange social justice...

Headlines Tháng 3-2014

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of Jesus                                                    ENG March    2014…to exchange social...

Headlines Tháng 02 – 2014

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of JesusHeadlines 2014-02                                                       February 2014…to exchange social justice...

Tạo lập mạng lưới nhằm đáp ứng tốt hơn sứ mạng của chúng ta

TẠO LẬP MẠNG LƯỚI NHẰM ĐÁP ỨNG TỐT HƠN SỨ MẠNG CỦA CHÚNG TA -CÁC MẠNG LƯỚI TÔNG ĐỒ XÃ HỘI TRONG DÒNG TÊN- Các Điều phối viên xã hội của các Vùng Tháng 5-2013 Giới thiệu Tài liệu...

Headlines Tháng 01 – 2014

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of JesusHeadlines 2014-01                                                       ENG January 2014…to exchange social...

Tính Magis đối với việc nhập thể vào trong những cơ cấu kinh tế xã hội hiện nay: Bỏ phiếu bằng hầu bao

  TÍNH MAGIS ĐỐI VỚI VIỆC NHẬP THỂ VÀO TRONG NHỮNG CƠ CẤU KINH TẾ XÃ HỘI HIỆN NAY: BỎ PHIẾU BẰNG HẦU BAO    Leonardo Becchetti * Việc phân tích sâu cái mới (res novae) của những hệ thống...

Headlines Tháng 11 – 2013

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of JesusHeadlines 2013-11                                                       ENG November 2013…to exchange social...

Linh đạo, cộng đoàn Dòng Tên và việc thực hành công bình xã hội

LINH ĐẠO, CỘNG ĐOÀN DÒNG TÊN VÀ VIỆC THỰC HÀNH CÔNG BÌNH XÃ HỘI   John Bauman, SJ Cộng đoàn PICO, Oakland  Theo các văn kiện của Tổng hội (TH) 35 của Dòng Tên, “Căn tính Giêsu hữu và sứ mạng...

Headlines Tháng 10 – 2013

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of JesusHeadlines 2013-10                                                       ENG October 2013...to exchange social...

Cung cách hành xử của chúng ta đối với môi trường

CUNG CÁCH HÀNH XỬ CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG Dòng Tên Vùng Châu Á Thái Bình Dương (Jesuit Conference of Asia Pacific – JCAP/3-2011) Hiệu đính vào tháng 8-2012   Vào tháng 8-2010, Dòng Tên Vùng...

Hai nguyên tắc Bổ trợ và Liên đới trong cơ cấu quản trị và thực hiện sứ mạng bác ái của tổ chức Caritas giáo phận

HAI NGUYÊN TẮC BỔ TRỢ VÀ LIÊN ĐỚI TRONG CƠ CẤU QUẢN TRỊ VÀ THỰC HIỆN SỨ MẠNG BÁC ÁI CỦA TỔ CHỨC CARITAS GIÁO PHẬN   (Bài chia sẻ của Michael Tâm, SJ tại Trung Tâm Mục vụ Giáo phận Đà...

Headlines Tháng 9-2013

 Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of JesusHeadlines 2013-09                                                       ENG September 2013…to...

Chiêm niệm để được tình yêu và Sinh thái học

CHIÊM NIỆM ĐỂ ĐƯỢC TÌNH YÊU VÀ SINH THÁI HỌC[1]José Alejandro Aguilar, SJ Programa Suyusama, Colombia   Chiêm niệm cần đạt đến để đi vào Linh thao Để xác định vị trí của bài Chiêm niệm để...

Sự tương tác giữa đức tin và công bình trong những vấn đề môi trường

SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA ĐỨC TIN VÀ CÔNG BÌNH  TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG   Prem Xalxo, S.J Đại học Gregoriana, Roma, Ý   “Rất thường xuyên, chúng ta bị tách khỏi việc tiếp xúc thực sự với...

Headlines Tháng 7-2013

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of JesusHeadlines 2013-07                                                       ENG 29 July 2013…to exchange...

Quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản

QUẢN LÝ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ KHOÁNG SẢN 1. Bối cảnh của chúng ta: Thách đố trong việc sống hài hòa với thụ tạo1. Tổng hội 35 (TH 35) của Dòng Tên đã kêu gọi sự lưu tâm...

Headlines Tháng 6 – 2013

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of JesusHeadlines 2013-06                                                       ENG 14 June 2013…to exchange social...

Headlines Tháng 5 – 2013

Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of JesusHeadlines 2013-05                                                       ENG 20 May 2013…to exchange social...

Headlines Tháng 4 – 2013

 Social Justice and Ecology Secretariat of the Society of JesusHeadlines 2013-04                                             ENG 18 April 2013…to exchange social justice and ecology news,...

Với niềm đam mê dành cho công bình môi trường

VỚI NIỀM ĐAM MÊ DÀNH CHO CÔNG BÌNH MÔI TRƯỜNG               Các điều phối viên tông đồ xã hội của các Vùng Sự đáp lại của Dòng Tên với việc “hòa giải với thụ tạo” “Chúng ta...