Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

Đức tin, bình an và can đảm (29.5.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VII Phục Sinh)

Đức tin, bình an và can đảm (Ga 16, 29-33)   29 Các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi...

Đức Chúa Giê-su lên trời (28.5.2017 – Lễ Chúa Lên Trời, năm A)

    Năm Sự Mừng Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lên trời (Mt 28, 16-20)   16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy...

“Chính Chúa Cha yêu mến anh em” (27.5.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  “Chính Chúa Cha yêu mến anh em” (Ga 16, 23b-28)   23 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân...

“Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (26.5.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

“Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 20-23a) 20 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em...

« Ít lâu nữa…. » (25.5.2017 – Thứ năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  « Ít lâu nữa…. » (Ga 16, 16-20) 16 “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” 17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của...

« Thần Khí sự thật sẽ tôn vinh Thầy » (24.5.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  « Thần Khí sự thật sẽ tôn vinh Thầy » (Ga 16, 12-15)   12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người...

« Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em » (23.5.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  « Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em » (Ga 16, 5-11)   5 Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: “Thầy đi đâu?6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy,...

“Thầy đã nói” (22.5.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  “Thầy đã nói” (Ga 15, 26 – 16, 4a)   26 Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm...

Ghen ghét và tình thương (20.5.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

Ghen ghét và tình thương (Ga 15, 18-21)   18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó....

“Anh em hãy thương yêu nhau, như Thầy yêu thương anh em” (19.5.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

  “Anh em hãy thương yêu nhau, như Thầy yêu thương anh em” (Ga 15, 12-17)   12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào...

« Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy » (18.5.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

« Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy » (Ga 15, 9-11) 9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ...

“Thầy là cây nho, anh em là cành” (17.5.2017 – Thứ Tư, sau Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh)

  “Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ga 15, 1-8)1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành...

“Thầy để lại bình an cho anh em” (16.5.2017 – Thứ ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

  “Thầy để lại bình an cho anh em” (Ga 14, 27-31) 27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng...

“Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy” (15.5.2017 – Thứ Hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

  “Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy” (Ga 14, 21-26)   21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến....

Đi Tu – khó hay dễ?

Lạy Chúa, đi tu có dễ không? Thưa Chúa, đi tu có khó không? Người ta hỏi con, con chẳng biết nói gì. Con hỏi Chúa, chẳng thấy Chúa nói chi. Có lẽ chẳng thể nói theo kiểu dễ hay khó, vì quan trọng:...

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (13.5.2017 – Thứ bảy, sau Chúa IV Phục Sinh)

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 7-14) 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” 8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy,...

“Nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” (11.5.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật IV Phục Sinh)

“Nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” (Ga 13, 16-20)   Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói: 16 “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai...

“Tôi là Ánh Sáng” (10.5.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật IV Phục Sinh)

 “Tôi là Ánh Sáng” (Ga 12, 44-50) 44 Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi;45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.46...

“Tôi ban cho chúng sự sống đời đời” (9.5.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh)

“Tôi ban cho chúng sự sống đời đời” (Ga 10, 22-30) 22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông.23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ,...

«“Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (8.5.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật IV Phục Sinh)

«“Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 1-10)   1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là...