Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

Thiên Chúa là nhưng không (31.10.2016 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên)

  Thiên Chúa là nhưng không (Lc 14, 12-14)   12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc...

« Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất » (30.10.2016 – Chúa Nhật XXXI Thường Niên, năm C)

  « Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất » (Lc 19, 1-10)   1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những...

Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho mỗi người chúng ta trước Thiên Chúa Cha

Chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu, nhưng điều then chốt là chính Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chúng ta. Đó lời ý chính trong bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô (28-10-2016). “‘Đức Giêsu...

Bữa tiệc Nước Trời (29.10.2016 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

  Bữa tiệc Nước Trời (Lc 14, 1.7-11) 1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn...

Năm Phụng Vụ A với chương trình: TẬP SỐNG TIN MỪNG MÁT-THÊU

Đi vào Thánh Kinh, chính là học cách sống đạo, chính là cảm thấy thi ca của đạo nói về cuộc sống; chính là khám phá ra rằng tất cả mọi sự trong cuộc sống đều được sắp đặt qui hướng...

« Người chọn lấy mười hai ông » (28.10.2016 – Lễ Thánh Simon và thánh Giu-đa Tông Đồ)

« Người chọn lấy mười hai ông » (Lc 6, 12-19)   12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu...

“Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!” (27.10.2016 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

  “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!” (Lc 13, 31-35)Vua Hê-rô-đê và “Con Cáo”Vua Hê-rô-đê đã chém đầu thánh Gioan Tẩy Giả và giờ đây, theo những người Pha-ri-sêu, nhà...

Những người được cứu thoát thì ít? (26.10.2016 – Thứ tư, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

  Những người được cứu thoát thì ít? (Lc 13, 22-30)Biết và tinTrong bài Tin Mừng theo thánh Luca của Thánh Lễ hôm nay, có người hỏi Đức Giê-su: Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì...

“Nước Trời giống như…” (25.10.2016 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

  “Nước Trời giống như…” (Lc 13, 18-21) 18 Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải...

Người phụ nữ còng lưng (24.10.2016 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

Người phụ nữ còng lưng (Lc 13, 10-17)   10 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường.11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn...

« Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi » (23.10.2016 – Chúa Nhật XXX Thường Niên, năm C)

    « Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi » (Lc 18, 9-14)   9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người...

Hãy sám hối (22.10.2016 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

Hãy sám hối (Lc 13, 1-9)   1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật...

3 phương cách để biết Chúa Giêsu Kitô – ĐTC nói

(Tóm lược bài giảng của ĐTC Phanxicô, 20-10-2016.) Giáo lý thì chưa đủ, chúng ta phải cầu nguyện để biết Chúa Giêsu. Theo đài Vatian, trong suốt thánh lễ hằng ngày tại nhà nguyện Casa Santa Marta,...

“Xét xem cái gì là phải” (21.10.2016 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

“Xét xem cái gì là phải” (Lc 12, 54-59)   54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và...

“Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất…” (20.10.2016 -Thứ năm, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

“Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất…” (Lc 12, 49-53)   49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!50 Thầy còn một phép rửa phải...

Mẹ nhỏ lại để Chúa lớn lên

Khi ngắm 5 sự Vui, con liên lục lặp đi lặp lại Đức Mẹ thế này Đức Bà thế kia. Nhưng khi ngắm 5 sự Sáng, Mẹ đã ẩn đi, mà Chúa thì sáng lên. Khi đọc lời kinh 5 mầu nhiệm sáng, không còn...

“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (19.10.2016 – Thứ tư, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Lc 12, 39-48)   39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy,...

Chiên con ở giữa bầy sói (18.10.2016 – Lễ Thánh Luca, Tác Giả sách Tin Mừng)

  Chiên con ở giữa bầy sói (Lc 10, 1-9)Sứ mạng phục vụ cho sự sốngSẽ thật là ấn tượng và rất có ý nghĩa, khi chúng ta hình dung ra một nhóm rất đông gồm bảy mươi hai môn đệ, được...

Làm giầu trước mặt Thiên Chúa (17.10.2016 – Thứ hai, sau CN XXIX Thường Niên)

Làm giầu trước mặt Thiên Chúa (Lc 12, 13-21)   13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.”14 Người đáp: “Này...

Phải cầu nguyện luôn (16.10.2016 – Chúa Nhật XXIX Thường Niên, năm C)

  Phải cầu nguyện luôn (Lc 18, 1-8)   1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: “Trong thành kia, có một...