Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

“Duyên Tình Giêsu”

Hẹn ước trăm năm tiếp bước cùng Duyên se nối kết chẳng lao lung Tình tơ chắp cánh muôn ân phúc Thắm chỉ xua tan giá lạnh lùng Muối biển cho thơm men rượu chúc Ươm đèn đức ái sáng thiên...

Đức Ki-tô và Lề Luật (12.2.2017 – Chúa Nhật VI Thường Niên, năm A)

  Đức Ki-tô và Lề Luật (Mt 5, 17-37)   17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn....

“Người ban bánh cho tất cả chúng sinh” (11.2.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  “Người ban bánh cho tất cả chúng sinh” (Mc 8, 1-10)   1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 “Thầy...

« Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả ! » (10.2.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  « Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả ! » (Mc 7, 31-37)   31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa...

Đức Giê-su, người mẹ và đứa con (9.2.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  Đức Giê-su, người mẹ và đứa con (Mc 7, 24-30)   24 Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25...

« Mọi thức ăn đều thanh sạch » (8.2.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  « Mọi thức ăn đều thanh sạch » (Mc 7, 14-23)   14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài...

Truyền thống và Lời Chúa (7.2.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  Truyền thống và Lời Chúa (Mc 7, 1-13)   1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người...

« Bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi » (6.2.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  « Bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi » (Mc 6, 53-56)   53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ.54 Thầy trò vừa ra khỏi...

“Muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian” (5.2.2017 – Chúa Nhật V Thường Niên, năm A)

  “Muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-16)   13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ...

“Chính anh em hãy lánh riêng ra” (4.2.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật IV Thường Niên)

  “Chính anh em hãy lánh riêng ra” (Mc 6, 30-34)   30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người...

Thánh Gioan và Đức Giê-su (3.2.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật IV Thường Niên)

  Thánh Gioan và Đức Giê-su (Mc 6, 14-29)   14 Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có...

« Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh » (2.2.2017 – Lễ Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh)

Thứ tư thì ngắm « Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh » (Lc 2, 22-40)   22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem,...

« Bởi đâu ông ta được như thế ? (1.2.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật IV Thường Niên)

« Bởi đâu ông ta được như thế ? (Mc 6, 1-6)   1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội...

“Lòng tin của con đã cứu con” (31.1.2017 – Thứ ba, sau Chúa nhật IV Thường Niên)

  “Lòng tin của con đã cứu con” (Mc 5, 21-43)   21 Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.22 Có...

“Đi làm ăn buôn bán” (30.1.2017 – Mồng Ba Tết – Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

  “Đi làm ăn buôn bán” (St 2, 4b-9.15; Cv 20, 32-35; Mt 25, 14-30)   14 “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này...

“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ” (29.1.2017 – Mồng Hai Tết – Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ)

  “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ” (Mt 15, 1-6)   1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống...

“Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (28.1.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật III Thường Niên)

    “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4, 35-41)   35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi! “36...

Dụ ngôn hạt giống và hạt cải (27.1.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật III Thường Niên)

  Dụ ngôn hạt giống và hạt cải (Mc 4, 26-34)   26 Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ...

« Anh em hãy ra đi » (26.1.2017 – Lễ nhớ hai thánh Ti-tô và Ti-mô-thê, giám mục)

« Anh em hãy ra đi » (Lc 10, 1-9) 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2...

« Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng » (25.1.2017 – Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại)

  « Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng » (Mc 16, 9-18)   9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la,...