Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

« Chính anh em là chứng nhân về những điều này » (20.4.2017 – Thư năm, trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

  « Chính anh em là chứng nhân về những điều này » (Lc 24, 35-48)   35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 36...

Đức Ki-tô Phục Sinh và hai môn đệ trên đường Em-mau (19.4.2017 – Thư Tư, trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

Đức Ki-tô Phục Sinh và hai môn đệ trên đường Em-mau (Lc 24, 13-35)   13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây...

« Tôi đã thấy Chúa » (18.4.2017 – Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

« Tôi đã thấy Chúa » (Ga 20, 1-2 ; 11-18)   11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng...

“Đức Giê-su đón gặp các bà” (17.4.2017 – Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

  “Đức Giê-su đón gặp các bà” (Mt 28, 8-15)   8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. 9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp...

« Theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết » (16.4.2017 – Chúa Nhật Phục Sinh)

  « Theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết » (Ga 20, 1-9)   1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn...

Canh thức Vượt qua (15.4.2017 – Mừng Chúa Sống lại)

CANH THỨC VƯỢT QUA Phần I Lịch sử cứu độ và mầu nhiệm Vượt qua Trong đêm cách thức Vượt Qua, phần Phụng Vụ Lời Chúa được cử hành cách long trọng nhất trong năm, nhằm mục đích gợi...

“Chính Người vác lấy thập giá đi ra” (14.4.2017 – Thứ sáu Tuần Thánh)

“Chính Người vác lấy thập giá đi ra” (Ga 19, 17-42)  17 Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha;18 tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá,...

Tình yêu đến cùng : Rửa chân và Thánh Thể (13.4.2017 – Thứ năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly)

Tình yêu đến cùng : Rửa chân và Thánh Thể (Ga 13, 1-15)   1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương...

Giu-đa và Sa-tan trong Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa (12.4.2017 – Thứ Tư Tuần Thánh)

Giu-đa và Sa-tan trong Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa (Mt 26, 14-25)   14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: “Tôi nộp ông...

Phản bội và thất hứa trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa (11.4.2017 – Thứ Ba Tuần Thánh)

Phản bội và thất hứa trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa (Ga 13, 21-33.36-38) 21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một...

Ba Chị Em và Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Giê-su (10.4.2017 – Thứ Hai Tuần Thánh)

  Ba Chị Em và Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Giê-su (Ga 12, 1-11)   1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại...

Phép lạ và lòng tin (8.4.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Mùa Chay)

  Phép lạ và lòng tin (Ga 11, 45-57)   45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.46 Nhưng lại có những người...

Công trình của Thiên Chúa là con người tin vào Đấng Ngài sai đến (7.4.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật V Mùa Chay)

  Công trình của Thiên Chúa là con người tin vào Đấng Ngài sai đến (Ga 10, 31-42) 31 Người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su.32 Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc...

“Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (6.4.2017 – Thứ năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay)

  “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8, 51-59)   51 Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” 52 Người Do-thái liền...

Bạo lực và hiền lành (5.4.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật V Mùa Chay)

    Bạo lực và hiền lành (Đn 3, 14-20.91-92.95 ; Ga 8, 31-42)   31 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông...

« Khi các ông giương cao Con Người lên… » (4.4.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật V Mùa Chay)

« Khi các ông giương cao Con Người lên… » (Ds 21, 4b-9; Ga 8, 21-30)   21 Đức Giê-su lại nói với họ: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các...

“Tôi là ánh sáng thế gian” (3.4.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật V Mùa Chay)

  “Tôi là ánh sáng thế gian” (Ga 8, 12-20) 12 Đức Giê-su lại nói với người Do-thái: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng...

“Xưa nay, chưa hề có ai nói năng như người ấy!” (1.4.2017 – Thứ bảy, sau Chúa nhật IV Mùa Chay)

  “Xưa nay, chưa hề có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7, 40-53)  40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.”41 Kẻ khác rằng: “Ông...

Thấy và tin (31.3.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay)

  Thấy và tin (Kn 2, 1a.12-22; Ga 7, 1-2.10.25-30)   1 Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết...

« Tôi đã đến danh danh Cha Tôi » (30.3.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay)

  « Tôi đã đến danh danh Cha Tôi » (Ga 5, 31-47) 31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng...