Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

“Đó chính là công trình của Chúa” (17.3.2017 – Thứ Sáu, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

“Đó chính là công trình của Chúa” (St 37, 3-4.12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43. 45-46)   33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào...

Ông nhà giàu và người nghèo La-da-rô (16.3.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  Ông nhà giàu và người nghèo La-da-rô (Lc 16, 19-31)   19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây : “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến...

“Con Người đến là để phục vụ và hiến dâng mạng sống” (15.3.2017 – Thứ Tư, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  “Con Người đến là để phục vụ và hiến dâng mạng sống” (Mt 20, 20-28)   20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu...

ĐTC Phanxicô dạy cầu nguyện với 5 ngón tay

Download file gốc: ĐTC Phanxicô dạy cầu nguyện * Xin vui lòng để nguyên nguồn trích khi sử dụng file  Download file gốc: ĐTC Phanxicô dạy cầu nguyện * Xin vui lòng để nguyên nguồn trích khi sử...

“Anh em chỉ có một Cha trên trời” (14.3.2017 – Thứ Ba, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  “Anh em chỉ có một Cha trên trời” (Mt 23, 1-12) 1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà...

“Anh em hãy có lòng nhân từ” (13.3.2017 – Thứ Hai, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  “Anh em hãy có lòng nhân từ” (Lc 6, 36-38)   36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng...

“Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi” (12.3.2017 – Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A)

  Năm Sự Sáng – Thứ bốn thì ngắm “Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi” (Mt 17, 1-9)   1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình....

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em…” (11.3.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em…” (Mt 5, 43-48) 43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện...

Lề Luật và Lời của Đức Giê-su (10.3.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

  Lề Luật và Lời của Đức Giê-su (Mt 5, 20-26)  20 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước...

“Anh em cứ xin thì sẽ được…” (9.3.2017 – Thứ năm sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

  “Anh em cứ xin thì sẽ được…” (Mt 7, 7-12)   7 « Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ...

Dấu lạ Đức Giê-su Ki-tô (8.3.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

  Dấu lạ Đức Giê-su Ki-tô (Gn 3, 1-10; Lc 11, 29-32)   29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không...

Lời Chúa và lời người (7.3.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

  Lời Chúa và lời người (Is 55, 10-11; Mt 6, 7-15) 7 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em...

“Chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái” (6.3.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

  “Chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái” (Mt 25, 31-46)   31 “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai...

Đức Giêsu chịu thử thách (5.3.2017 – Chúa Nhật I Mùa Chay, năm A)

  Đức Giêsu chịu thử thách (Mt 4, 1-11)   27 Sau đó, 1 Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó,...

“Anh hãy theo tôi !” (4.3.2017 – Thứ bảy, sau Thứ Tư Lễ Tro)

  “Anh hãy theo tôi !” (Lc 5, 27-32)   27 Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! “28 Ông...

Ăn chay vì “Thương Một Người” (3.3.2017 – Thứ sáu, sau Lễ Tro)

  Ăn chay vì “Thương Một Người” (Mt 9, 14-15)   14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông...

« Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em… » (2.3.2017- Thứ năm, sau Lễ Tro)

  « Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em… » (Đnl 30, 15-20 ; Lc 9, 22-25)15 Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh (em) chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị...

“Đừng như những người giả hình” (1.3.2017 – Thứ Tư Lễ Tro)

“Đừng như những người giả hình” (Mt 6, 1-6. (7-15). 16-18)  1 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được...

“Vì Thầy và vì Tin Mừng” (28.2.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật VIII Thường Niên)

“Vì Thầy và vì Tin Mừng” (Mc 10, 28-31) 28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! “ 29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo...

“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” (27.2.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VIII Thường Niên)

    “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” (Mc 10, 17-27) 17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy...