Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

« Tôi đã đến danh danh Cha Tôi » (30.3.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay)

  « Tôi đã đến danh danh Cha Tôi » (Ga 5, 31-47) 31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng...

Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống (29.3.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay)

Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống (Ga 5, 17-30)   17 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.”18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng...

“Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ” (28.3.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay)

  “Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ” (Ga 5, 1-16)   1 Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước,...

« Con ông sống » (27.3.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay)

  « Con ông sống » (Ga 4, 43-54) 43 Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê.44 Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình.45 Khi Người đến Ga-li-lê,...

« Thầy là ánh sáng thế gian » (26.3.2017 – Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A)

  « Thầy là ánh sáng thế gian » (Ga 9, 1-41)   1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.2 Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này...

« Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai » (25.3.2017 – Lễ Truyền Tin)

  Thứ nhất thì ngắm « Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai » (Lc 1, 26-38) 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê,...

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi…” (24.3.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật III Mùa Chay)

  “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi…” (Mc 12, 28-34)   28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy...

“Ai không đi với Tôi là chống lại Tôi” (23.3.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật III Mùa Chay)

“Ai không đi với Tôi là chống lại Tôi” (Lc 11, 14-23) 14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15...

Đức Ki-tô và Lề Luật (22.3.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật III Mùa Chay)

  Đức Ki-tô và Lề Luật (Mt 5, 17-19)   17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18...

“Bảy mươi lần bảy” (21.3.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật III Mùa Chay)

  “Bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 21-35)   21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?...

Thánh Giuse và lựa chọn thinh lặng (20.3.2017 – Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria)

  Thánh Giuse và lựa chọn thinh lặng (Lc 2, 41-51a)   41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền,...

“Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị…” (19.3.2017 – Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A)

  “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị…” (Ga 4, 1 – 42)   1 Các người thu thuế 1 Nhóm Pha-ri-sêu nghe tin Đức Giê-su thâu nạp và làm phép rửa cho nhiều môn...

Người Cha và Hai Người Con (18.3.2017 – Thứ Bảy, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

Người Cha và Hai Người Con (Lc 15, 1-3. 11-32)   1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm...

“Đó chính là công trình của Chúa” (17.3.2017 – Thứ Sáu, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

“Đó chính là công trình của Chúa” (St 37, 3-4.12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43. 45-46)   33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào...

Ông nhà giàu và người nghèo La-da-rô (16.3.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  Ông nhà giàu và người nghèo La-da-rô (Lc 16, 19-31)   19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây : “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến...

“Con Người đến là để phục vụ và hiến dâng mạng sống” (15.3.2017 – Thứ Tư, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  “Con Người đến là để phục vụ và hiến dâng mạng sống” (Mt 20, 20-28)   20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu...

ĐTC Phanxicô dạy cầu nguyện với 5 ngón tay

Download file gốc: ĐTC Phanxicô dạy cầu nguyện * Xin vui lòng để nguyên nguồn trích khi sử dụng file  Download file gốc: ĐTC Phanxicô dạy cầu nguyện * Xin vui lòng để nguyên nguồn trích khi sử...

“Anh em chỉ có một Cha trên trời” (14.3.2017 – Thứ Ba, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  “Anh em chỉ có một Cha trên trời” (Mt 23, 1-12) 1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà...

“Anh em hãy có lòng nhân từ” (13.3.2017 – Thứ Hai, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  “Anh em hãy có lòng nhân từ” (Lc 6, 36-38)   36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng...

“Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi” (12.3.2017 – Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A)

  Năm Sự Sáng – Thứ bốn thì ngắm “Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi” (Mt 17, 1-9)   1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình....