Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

« Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng » (25.1.2017 – Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại)

  « Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng » (Mc 16, 9-18)   9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la,...

“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (24.1.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật II Thường Niên)

  “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (Mc 3, 31-35) 31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra.32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng:...

“Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha” (23.1.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật III Thường Niên)

  “Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha” (Mc 3, 22-30)   22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế...

“Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối” (22.1.2017 – Chúa Nhật III Thường Niên, năm A)

  Năm Sự Sáng Thứ ba thì ngắm “Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối” (Mt 4, 12-25)   12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi...

Đám đông kéo đến với Đức Giê-su (21.1.2017 – Thứ bảy sau Chúa Nhật II Thường Niên)

  Đám đông kéo đến với Đức Giê-su (Mc 3, 20-21)   20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người...

Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn (20.1.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật II Thường Niên)

  Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn (Mc 3, 13-19)   13 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai,...

“Người ta lũ lượt đến với Người” (19.1.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật II Thường Niên)

  “Người ta lũ lượt đến với Người” (Mc 3, 7-12)   7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền...

Đức Ki-tô và Lề Luật (18.1.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật II Thường Niên)

  Đức Ki-tô và Lề Luật (Mc 3, 1-6)   1 Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay.2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3...

Ăn chay vì “Thương Một Người” (Mc 2, 18-22)

Lời Chúa 18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà...

« Con Người làm chủ ngày sa-bát » (17.1.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật II Thường Niên)

  « Con Người làm chủ ngày sa-bát » (Mc 2, 23-28)   23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói...

Ăn chay vì “Thương Một Người” (16.1.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật II Thường Niên)

  Ăn chay vì “Thương Một Người” (Mc 2, 18-22)   18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an...

« Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian » (15.1.2017 – Chúa Nhật II Thường Niên, năm A)

  « Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian » (Ga 1, 29-34) 29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ...

“Anh hãy theo tôi !” (14.1.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật I Thường Niên)

“Anh hãy theo tôi !” (Mc 2, 13-17) 13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ.14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông...

Chữa bệnh và tha tội (13.1.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật I Thường Niên)

  Chữa bệnh và tha tội (Mc 2, 1-12)   1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết....

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta…” (12.1.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật I Thường Niên)

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta…” (Mc 1, 40-45)   40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được...

“Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau…” (11.1.2017 – Thứ tư, tuần I mùa Thường Niên)

  “Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau…” (Mc 1, 29-39)  Từ Hội Đường đến nhà ông PhêrôRời khỏi hội đường của người Do-thái, Đức Giêsu đi thẳng tới căn nhà của ông Simon Phêrô....

“Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (10.1.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật I Thường Niên)

  “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (Mc 1, 21-28)   21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng...

Thứ nhất thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan” (9.1.2017 – Chúa Giê-su chịu phép rửa. Lễ kính)

  Năm Sự Sáng Thứ nhất thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan” (Mt 3, 13 – 17)   13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để...

“Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?” (8.1.2017 – Chúa Nhật, Chúa Hiển Linh)

  “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2, 1-12)   1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2...

Thứ hai thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su làm phép lạ tại tiệc cưới Cana” (7.1.2017 – Thứ bảy, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

  Năm Sự Sáng Thứ hai thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su làm phép lạ tại tiệc cưới Cana” (Ga 2, 1-12)   1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức...