Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

“Phúc thay…” (12.6.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật X Thường Niên)

  “Phúc thay…” (Mt 5, 1-12)   1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì...

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một” (11.6.2017 – Lễ Chúa Ba Ngôi, năm A)

  “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một” (Xh 34, 4b-6.8-9 ; 2Cor 12, 11-13; Ga 3, 16-18)   16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải...

Bà goá nghèo (10.6.2017 – Thứ bảy, sau Chúa nhật IX Thường Niên)

  Bà goá nghèo (Mc 12, 38-44)   38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi...

“Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi” (9.6.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật IX Thường Niên)

“Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi” (Mc 12, 35-37) 35 Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít?36 Chính vua Đa-vít được...

7 ơn Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến đổi mới tâm hồn chúng con. Xin Thần Khí của Chúa Phục Sinh hãy đến, làm bừng lên trong con lửa mến yêu. Xin ban cho con sức sống mạnh mẽ, như Ngài đã ban cho...

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi…” (8.6.2017 – Thứ Năm sau Chúa Nhật IX Thường Niên)

  “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi…” (Mc 12, 28-34) 28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức...

« Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống » (7.6.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật IX Thường Niên)

  « Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống » (Mc 12, 18-27)   18 Có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống...

« Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa » (6.6.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật IX Thường Niên)

  « Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa » (Mc 12, 13-17)   13 Họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Người để Người phải lỡ...

Đó là công trình của Chúa (5.6.2017 – Thứ hai, sau CN IX Thường Niên)

  ĐÓ LÀ CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA Mc 12, 1-12 1 Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho...

« Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần » (4.6.2017 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

  « Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần » (Cv 2, 1-11 ; 1Cor 12, 3b-7.12-13 ; Ga 20, 19-23)   19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông...

« Người môn đệ Đức Giê-su thương mến » (3.6.2017 – Thức bảy, sau Lễ Chúa Thăng Thiên)

« Người môn đệ Đức Giê-su thương mến » (Ga 21, 20-25) 20 Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su...

“Con có mến Thầy không?” (2.6.2017 – Thứ sáu, sau Lễ Chúa Lên Trời)

“Con có mến Thầy không?” (Ga 21, 15-19)   15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? ” Ông đáp:...

« Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha » (1.6.2016 – Thứ năm, sau Lễ Chúa Lên Trời)

« Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha » (Ga 17, 20-26)   20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con,21 để tất cả...

“Để họ nên một như chúng ta” (31.5.2017 – Thứ tư, sau Lễ Chúa Thăng Thiên)

“Để họ nên một như chúng ta” (Ga 17, 11b-19)   11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho...

« Vinh Danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh Danh Thánh Thần Thiên Chúa » (30.5.2017 – Thứ ba, sau Lễ Chúa Thăng Thiên)

« Vinh Danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh Danh Thánh Thần Thiên Chúa » (Ga 17, 1-11)   1 Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con...

Đức tin, bình an và can đảm (29.5.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VII Phục Sinh)

Đức tin, bình an và can đảm (Ga 16, 29-33)   29 Các môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi...

Đức Chúa Giê-su lên trời (28.5.2017 – Lễ Chúa Lên Trời, năm A)

    Năm Sự Mừng Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lên trời (Mt 28, 16-20)   16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy...

“Chính Chúa Cha yêu mến anh em” (27.5.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  “Chính Chúa Cha yêu mến anh em” (Ga 16, 23b-28)   23 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân...

“Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (26.5.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

“Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 20-23a) 20 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em...

« Ít lâu nữa…. » (25.5.2017 – Thứ năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh)

  « Ít lâu nữa…. » (Ga 16, 16-20) 16 “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” 17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của...