Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

Trẻ em và Nước Trời (25.2.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật VII Mùa Thường Niên)

  Trẻ em và Nước Trời (Mc 10, 13-16)   13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các...

Ơn sủng và lề luật (24.2.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật VII Thường Niên)

  Ơn sủng và lề luật (Mc 10, 1-12)   1 Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại...

« Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em » (23.2.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật VII Thường Niên)

  « Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em » (Mc 9, 41-50)   41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng...

« Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống ? » (22.2.2017 – Lập Tông Tòa Thánh Phêrô)

  « Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống ? » (Mt 16, 13-19)   13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người...

Đức Giê-su và em bé (21.2.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật VII Thường Niên)

  Đức Giê-su và em bé (Mc 9, 30-37)   30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con...

“Con tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của con” (20.2.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VII Thường Niên)

  “Con tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của con” (Mc 9, 14-29)   14 Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các...

Lời chúc yêu thương (19.2.2017 – Chúa Nhật VII Thường Niên, năm A)

  Lời chúc yêu thương (Mt 5, 38-48)   38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả...

“Rồi Người biến đổi hình dạng…” (18.2.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  “Rồi Người biến đổi hình dạng…” (Mc 9, 2-13)   2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông...

“Ai muốn theo tôi…” (17.2.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  “Ai muốn theo tôi…” (Mc 8, 34 – 9,1)   34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập...

« Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? » (16.2.2017 – Thứ Năm, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  « Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? » (Mc 8, 27-35)   27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người...

Ơn gọi của đôi mắt (15.2.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  Ơn gọi của đôi mắt (Mc 8, 22-26)   22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa...

“Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!” (14.2.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  “Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!” (Mc 8, 14-21)   14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: “Anh...

“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (13.2.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8, 11-13)   11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12...

“Duyên Tình Giêsu”

Hẹn ước trăm năm tiếp bước cùng Duyên se nối kết chẳng lao lung Tình tơ chắp cánh muôn ân phúc Thắm chỉ xua tan giá lạnh lùng Muối biển cho thơm men rượu chúc Ươm đèn đức ái sáng thiên...

Đức Ki-tô và Lề Luật (12.2.2017 – Chúa Nhật VI Thường Niên, năm A)

  Đức Ki-tô và Lề Luật (Mt 5, 17-37)   17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn....

“Người ban bánh cho tất cả chúng sinh” (11.2.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  “Người ban bánh cho tất cả chúng sinh” (Mc 8, 1-10)   1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 “Thầy...

« Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả ! » (10.2.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  « Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả ! » (Mc 7, 31-37)   31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa...

Đức Giê-su, người mẹ và đứa con (9.2.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  Đức Giê-su, người mẹ và đứa con (Mc 7, 24-30)   24 Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25...

« Mọi thức ăn đều thanh sạch » (8.2.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  « Mọi thức ăn đều thanh sạch » (Mc 7, 14-23)   14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài...

Truyền thống và Lời Chúa (7.2.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  Truyền thống và Lời Chúa (Mc 7, 1-13)   1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người...