Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em…” (11.3.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em…” (Mt 5, 43-48) 43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện...

Lề Luật và Lời của Đức Giê-su (10.3.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

  Lề Luật và Lời của Đức Giê-su (Mt 5, 20-26)  20 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước...

“Anh em cứ xin thì sẽ được…” (9.3.2017 – Thứ năm sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

  “Anh em cứ xin thì sẽ được…” (Mt 7, 7-12)   7 « Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ...

Dấu lạ Đức Giê-su Ki-tô (8.3.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

  Dấu lạ Đức Giê-su Ki-tô (Gn 3, 1-10; Lc 11, 29-32)   29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không...

Lời Chúa và lời người (7.3.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

  Lời Chúa và lời người (Is 55, 10-11; Mt 6, 7-15) 7 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em...

“Chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái” (6.3.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

  “Chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái” (Mt 25, 31-46)   31 “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai...

Đức Giêsu chịu thử thách (5.3.2017 – Chúa Nhật I Mùa Chay, năm A)

  Đức Giêsu chịu thử thách (Mt 4, 1-11)   27 Sau đó, 1 Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó,...

“Anh hãy theo tôi !” (4.3.2017 – Thứ bảy, sau Thứ Tư Lễ Tro)

  “Anh hãy theo tôi !” (Lc 5, 27-32)   27 Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! “28 Ông...

Ăn chay vì “Thương Một Người” (3.3.2017 – Thứ sáu, sau Lễ Tro)

  Ăn chay vì “Thương Một Người” (Mt 9, 14-15)   14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông...

« Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em… » (2.3.2017- Thứ năm, sau Lễ Tro)

  « Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em… » (Đnl 30, 15-20 ; Lc 9, 22-25)15 Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh (em) chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị...

“Đừng như những người giả hình” (1.3.2017 – Thứ Tư Lễ Tro)

“Đừng như những người giả hình” (Mt 6, 1-6. (7-15). 16-18)  1 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được...

“Vì Thầy và vì Tin Mừng” (28.2.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật VIII Thường Niên)

“Vì Thầy và vì Tin Mừng” (Mc 10, 28-31) 28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! “ 29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo...

“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” (27.2.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VIII Thường Niên)

    “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” (Mc 10, 17-27) 17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy...

“Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa” (26.2.2017 – Chúa Nhật VIII Thường Niên, năm A)

“Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa” (Mt 6, 24-34)   24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em...

Trẻ em và Nước Trời (25.2.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật VII Mùa Thường Niên)

  Trẻ em và Nước Trời (Mc 10, 13-16)   13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các...

Ơn sủng và lề luật (24.2.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật VII Thường Niên)

  Ơn sủng và lề luật (Mc 10, 1-12)   1 Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại...

« Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em » (23.2.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật VII Thường Niên)

  « Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em » (Mc 9, 41-50)   41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng...

« Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống ? » (22.2.2017 – Lập Tông Tòa Thánh Phêrô)

  « Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống ? » (Mt 16, 13-19)   13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người...

Đức Giê-su và em bé (21.2.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật VII Thường Niên)

  Đức Giê-su và em bé (Mc 9, 30-37)   30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con...

“Con tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của con” (20.2.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VII Thường Niên)

  “Con tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của con” (Mc 9, 14-29)   14 Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các...