Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

Gia phả của Đức Giêsu Kitô (6.1.2017 – Thứ sáu, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

Gia phả của Đức Giêsu Kitô (Lc 3, 23-38)   23 Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông Giu-se. Giu-se là con Ê-li,24 Ê-li con Mát-tát, Mát-tát...

« Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa » (5.01.2017 – Thứ năm, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

  « Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa » (Ga 1, 45-51)   43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: “Anh hãy theo tôi.”44 Ông...

“Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a !” (4.1.2017 – Thứ tư, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

  “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a !” (Ga 1, 35-42)   35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây...

« Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian » (3.1.2017 – Thứ ba, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

  « Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian » (Ga 1, 29-34)   29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ...

« Tôi là tiếng hô trong hoang địa » (02.01.2017 – Mùa Giáng sinh)

« Tôi là tiếng hô trong hoang địa » (Ga 1, 19-28)   19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông...

“Bà Maria hằng ghi nhớ…” (1.1.2017 – Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa)

  “Bà Maria hằng ghi nhớ…” (Lc 2, 16-21)   16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền...

« Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại » (31.12.2016 – Thứ VII trong Tuần Bát Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh)

  « Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại » (Ga 1, 1-18) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi...

Mầu nhiệm Thánh Gia (30.12.2016 – Lễ Thánh Gia: Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse)

  Mầu nhiệm Thánh Gia (Mt 2, 13-15.19-23)   13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập,...

Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-su trong đền thánh (29&30.12.2016 – Ngày V và VI trong Tuần Bất Nhật Giáng Sinh)

  Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-su trong đền thánh (Lc 2, 22-35 và 36-40)   22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem,...

“Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù” (28.12.2016 – Lễ kính Các Thánh Anh Hài, tử đạo)

  “Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù” (Mt 2, 13-23)   13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này...

« Ông đã thấy và đã tin » (27.12.2016 – Ngày III trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Lễ kínhThánh Gioan Tông Đồ, Tác Giả sách Tin Mừng)

  « Ông đã thấy và đã tin » (Ga 20, 2-9)   1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp...

« Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét » (26.12.2016 – Lễ kính thánh Tê-pha-nô, Vị Tử Đạo tiên khởi)

« Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét » (Mt 10, 17-22)   17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18...

« Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta » (25.12.2016 – Mừng Chúa Giáng Sinh – Thánh Lễ ban Ngày)

  « Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta » (Ga 1, 1-18)   Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu,...

Có Một Hài Nhi

Danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình. Ngài là Đấng Cứu Độ trần gian. Ngài là Thiên Chúa của kẻ chết và kẻ sống, Thiên Chúa...

“Một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (24.12.2016 – Lễ Chúa Giáng Sinh – Lễ đêm)

“Một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 1-20) 1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được...

“Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là Ngôn Sứ của Đấng Tối Cao” (23&24.12.2016 – Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

  “Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là Ngôn Sứ của Đấng Tối Cao” (Lc 1, 57-79)   57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như...

Đức Bà Đi Viếng Bà Thánh Isave (21&22.12.2016 – Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

  Thứ Hai Thì Ngắm Đức Bà Đi Viếng Bà Thánh Isave (Lc 1, 39-56)   39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào...

« Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa » (20.12.2016 – Bát Nhật trước lễ Giáng Sinh)

  « Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa » (Lc 1, 26-38)   26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp...

« Bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai » (19.12.2016 – Tuần Bát Nhật trước lễ Giáng Sinh)

« Bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai ? » (Lc 1, 5-25)   5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét...

« Lời Xin Vâng » của Thánh Giuse (18.12.2016 – Chúa Nhật IV Mùa Vọng, năm A)

  « Lời Xin Vâng » của Thánh Giuse (Mt 1, 18-25)   18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có...