Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

« Bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi » (6.2.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  « Bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi » (Mc 6, 53-56)   53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ.54 Thầy trò vừa ra khỏi...

“Muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian” (5.2.2017 – Chúa Nhật V Thường Niên, năm A)

  “Muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-16)   13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ...

“Chính anh em hãy lánh riêng ra” (4.2.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật IV Thường Niên)

  “Chính anh em hãy lánh riêng ra” (Mc 6, 30-34)   30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người...

Thánh Gioan và Đức Giê-su (3.2.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật IV Thường Niên)

  Thánh Gioan và Đức Giê-su (Mc 6, 14-29)   14 Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có...

« Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh » (2.2.2017 – Lễ Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh)

Thứ tư thì ngắm « Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh » (Lc 2, 22-40)   22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem,...

« Bởi đâu ông ta được như thế ? (1.2.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật IV Thường Niên)

« Bởi đâu ông ta được như thế ? (Mc 6, 1-6)   1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội...

“Lòng tin của con đã cứu con” (31.1.2017 – Thứ ba, sau Chúa nhật IV Thường Niên)

  “Lòng tin của con đã cứu con” (Mc 5, 21-43)   21 Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.22 Có...

“Đi làm ăn buôn bán” (30.1.2017 – Mồng Ba Tết – Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

  “Đi làm ăn buôn bán” (St 2, 4b-9.15; Cv 20, 32-35; Mt 25, 14-30)   14 “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này...

“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ” (29.1.2017 – Mồng Hai Tết – Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ)

  “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ” (Mt 15, 1-6)   1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống...

“Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (28.1.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật III Thường Niên)

    “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4, 35-41)   35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi! “36...

Dụ ngôn hạt giống và hạt cải (27.1.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật III Thường Niên)

  Dụ ngôn hạt giống và hạt cải (Mc 4, 26-34)   26 Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ...

« Anh em hãy ra đi » (26.1.2017 – Lễ nhớ hai thánh Ti-tô và Ti-mô-thê, giám mục)

« Anh em hãy ra đi » (Lc 10, 1-9) 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2...

« Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng » (25.1.2017 – Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại)

  « Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng » (Mc 16, 9-18)   9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la,...

“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (24.1.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật II Thường Niên)

  “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (Mc 3, 31-35) 31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra.32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng:...

“Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha” (23.1.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật III Thường Niên)

  “Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha” (Mc 3, 22-30)   22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế...

“Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối” (22.1.2017 – Chúa Nhật III Thường Niên, năm A)

  Năm Sự Sáng Thứ ba thì ngắm “Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối” (Mt 4, 12-25)   12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi...

Đám đông kéo đến với Đức Giê-su (21.1.2017 – Thứ bảy sau Chúa Nhật II Thường Niên)

  Đám đông kéo đến với Đức Giê-su (Mc 3, 20-21)   20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người...

Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn (20.1.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật II Thường Niên)

  Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn (Mc 3, 13-19)   13 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai,...

“Người ta lũ lượt đến với Người” (19.1.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật II Thường Niên)

  “Người ta lũ lượt đến với Người” (Mc 3, 7-12)   7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền...

Đức Ki-tô và Lề Luật (18.1.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật II Thường Niên)

  Đức Ki-tô và Lề Luật (Mc 3, 1-6)   1 Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay.2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3...