Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

“Chính tôi là bánh trường sinh” (2.5.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật III Phục Sinh)

“Chính tôi là bánh trường sinh” (Ga 6, 30-35)   30 Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na...

“Công trình của Thiên Chúa, là tin vào Đấng Người đã sai đến” (1.5.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật III Phục Sinh)

  “Công trình của Thiên Chúa, là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6, 22-29)   22 Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền...

“Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? (30.4.2017 – Chúa Nhật III Phục Sinh, năm A)

  “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? (Lc 24, 13-35)   13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14...

« Thầy đây mà, đừng sợ ! » (29.4.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật II Phục Sinh)

« Thầy đây mà, đừng sợ ! » (Ga 6, 16-21) 16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ,17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến...

Maria, Mẹ ơi!

Lần nọ, có một vị linh mục người Tây Ban Nha rất thông thạo tiếng Việt trong cả lời ăn tiếng nói lẫn việc viết lách. Cha nói với chúng tôi rằng: Chúng ta rất vinh hạnh vì được làm bạn...

“Đức Giê-su cầm lấy bánh…” (28.4.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật II Phục Sinh)

“Đức Giê-su cầm lấy bánh…” (Ga 6, 1-15)   1 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được...

“Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời” (27.4.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật II Phục Sinh)

“Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời” (Ga 3, 31-36)   31 Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất....

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một” (26.4.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh)

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một” (Ga 3, 16-21) 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời....

Chúa Thánh Thần ban tự do, chứ không phải sự thỏa hiệp, cũng không phải sự cứng nhắc

Đừng quên rằng, đức tin của chúng ta là một đức tin rất cụ thể. Đức tin ấy không có nghĩa là thỏa hiệp, cũng không có nghĩa là những ý tưởng. Đức tin ấy là ơn sủng, là sự tự do mà...

“Con Người cũng sẽ phải được dương cao” (25.4.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật II Phục Sinh)

“Con Người cũng sẽ phải được dương cao” (Ga 3, 7b-15)  1 Khi ấy Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu...

Ơn tái sinh (24.4.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật II Phục Sinh)

Ơn tái sinh (Ga 3, 1-8) 1 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái.2 Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng...

“Phúc thay những người không thấy mà tin!” (23.4.2017- Chúa Nhật II Phục Sinh)

  “Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20, 19-31)   19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức...

« Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng » (22.4.2017 – Thứ bảy, Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

« Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng » (Mc 16, 9-18)  9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la,...

“Chúa đó !” (21.4.2017 – Thứ sáu, Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

“Chúa đó !” (Ga 21, 1-14)   1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en...

« Chính anh em là chứng nhân về những điều này » (20.4.2017 – Thư năm, trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

  « Chính anh em là chứng nhân về những điều này » (Lc 24, 35-48)   35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 36...

Đức Ki-tô Phục Sinh và hai môn đệ trên đường Em-mau (19.4.2017 – Thư Tư, trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

Đức Ki-tô Phục Sinh và hai môn đệ trên đường Em-mau (Lc 24, 13-35)   13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây...

« Tôi đã thấy Chúa » (18.4.2017 – Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

« Tôi đã thấy Chúa » (Ga 20, 1-2 ; 11-18)   11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng...

“Đức Giê-su đón gặp các bà” (17.4.2017 – Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

  “Đức Giê-su đón gặp các bà” (Mt 28, 8-15)   8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. 9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp...

« Theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết » (16.4.2017 – Chúa Nhật Phục Sinh)

  « Theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết » (Ga 20, 1-9)   1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn...

Canh thức Vượt qua (15.4.2017 – Mừng Chúa Sống lại)

CANH THỨC VƯỢT QUA Phần I Lịch sử cứu độ và mầu nhiệm Vượt qua Trong đêm cách thức Vượt Qua, phần Phụng Vụ Lời Chúa được cử hành cách long trọng nhất trong năm, nhằm mục đích gợi...