Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

Lời chúc yêu thương (19.2.2017 – Chúa Nhật VII Thường Niên, năm A)

  Lời chúc yêu thương (Mt 5, 38-48)   38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả...

“Rồi Người biến đổi hình dạng…” (18.2.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  “Rồi Người biến đổi hình dạng…” (Mc 9, 2-13)   2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông...

“Ai muốn theo tôi…” (17.2.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  “Ai muốn theo tôi…” (Mc 8, 34 – 9,1)   34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập...

« Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? » (16.2.2017 – Thứ Năm, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  « Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? » (Mc 8, 27-35)   27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người...

Ơn gọi của đôi mắt (15.2.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  Ơn gọi của đôi mắt (Mc 8, 22-26)   22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa...

“Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!” (14.2.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  “Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!” (Mc 8, 14-21)   14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: “Anh...

“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (13.2.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8, 11-13)   11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12...

“Duyên Tình Giêsu”

Hẹn ước trăm năm tiếp bước cùng Duyên se nối kết chẳng lao lung Tình tơ chắp cánh muôn ân phúc Thắm chỉ xua tan giá lạnh lùng Muối biển cho thơm men rượu chúc Ươm đèn đức ái sáng thiên...

Đức Ki-tô và Lề Luật (12.2.2017 – Chúa Nhật VI Thường Niên, năm A)

  Đức Ki-tô và Lề Luật (Mt 5, 17-37)   17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn....

“Người ban bánh cho tất cả chúng sinh” (11.2.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  “Người ban bánh cho tất cả chúng sinh” (Mc 8, 1-10)   1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 “Thầy...

« Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả ! » (10.2.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  « Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả ! » (Mc 7, 31-37)   31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa...

Đức Giê-su, người mẹ và đứa con (9.2.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  Đức Giê-su, người mẹ và đứa con (Mc 7, 24-30)   24 Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25...

« Mọi thức ăn đều thanh sạch » (8.2.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  « Mọi thức ăn đều thanh sạch » (Mc 7, 14-23)   14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài...

Truyền thống và Lời Chúa (7.2.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  Truyền thống và Lời Chúa (Mc 7, 1-13)   1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người...

« Bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi » (6.2.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật V Thường Niên)

  « Bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi » (Mc 6, 53-56)   53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ.54 Thầy trò vừa ra khỏi...

“Muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian” (5.2.2017 – Chúa Nhật V Thường Niên, năm A)

  “Muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-16)   13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ...

“Chính anh em hãy lánh riêng ra” (4.2.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật IV Thường Niên)

  “Chính anh em hãy lánh riêng ra” (Mc 6, 30-34)   30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người...

Thánh Gioan và Đức Giê-su (3.2.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật IV Thường Niên)

  Thánh Gioan và Đức Giê-su (Mc 6, 14-29)   14 Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có...

« Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh » (2.2.2017 – Lễ Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh)

Thứ tư thì ngắm « Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh » (Lc 2, 22-40)   22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem,...

« Bởi đâu ông ta được như thế ? (1.2.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật IV Thường Niên)

« Bởi đâu ông ta được như thế ? (Mc 6, 1-6)   1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội...