Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

Ăn chay vì “Thương Một Người” (Mc 2, 18-22)

Lời Chúa 18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà...

« Con Người làm chủ ngày sa-bát » (17.1.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật II Thường Niên)

  « Con Người làm chủ ngày sa-bát » (Mc 2, 23-28)   23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói...

Ăn chay vì “Thương Một Người” (16.1.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật II Thường Niên)

  Ăn chay vì “Thương Một Người” (Mc 2, 18-22)   18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an...

« Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian » (15.1.2017 – Chúa Nhật II Thường Niên, năm A)

  « Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian » (Ga 1, 29-34) 29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ...

“Anh hãy theo tôi !” (14.1.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật I Thường Niên)

“Anh hãy theo tôi !” (Mc 2, 13-17) 13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ.14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông...

Chữa bệnh và tha tội (13.1.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật I Thường Niên)

  Chữa bệnh và tha tội (Mc 2, 1-12)   1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết....

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta…” (12.1.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật I Thường Niên)

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta…” (Mc 1, 40-45)   40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được...

“Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau…” (11.1.2017 – Thứ tư, tuần I mùa Thường Niên)

  “Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau…” (Mc 1, 29-39)  Từ Hội Đường đến nhà ông PhêrôRời khỏi hội đường của người Do-thái, Đức Giêsu đi thẳng tới căn nhà của ông Simon Phêrô....

“Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (10.1.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật I Thường Niên)

  “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (Mc 1, 21-28)   21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng...

Thứ nhất thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan” (9.1.2017 – Chúa Giê-su chịu phép rửa. Lễ kính)

  Năm Sự Sáng Thứ nhất thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan” (Mt 3, 13 – 17)   13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để...

“Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?” (8.1.2017 – Chúa Nhật, Chúa Hiển Linh)

  “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2, 1-12)   1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2...

Thứ hai thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su làm phép lạ tại tiệc cưới Cana” (7.1.2017 – Thứ bảy, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

  Năm Sự Sáng Thứ hai thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su làm phép lạ tại tiệc cưới Cana” (Ga 2, 1-12)   1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức...

Gia phả của Đức Giêsu Kitô (6.1.2017 – Thứ sáu, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

Gia phả của Đức Giêsu Kitô (Lc 3, 23-38)   23 Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông Giu-se. Giu-se là con Ê-li,24 Ê-li con Mát-tát, Mát-tát...

« Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa » (5.01.2017 – Thứ năm, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

  « Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa » (Ga 1, 45-51)   43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: “Anh hãy theo tôi.”44 Ông...

“Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a !” (4.1.2017 – Thứ tư, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

  “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a !” (Ga 1, 35-42)   35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây...

« Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian » (3.1.2017 – Thứ ba, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

  « Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian » (Ga 1, 29-34)   29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ...

« Tôi là tiếng hô trong hoang địa » (02.01.2017 – Mùa Giáng sinh)

« Tôi là tiếng hô trong hoang địa » (Ga 1, 19-28)   19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông...

“Bà Maria hằng ghi nhớ…” (1.1.2017 – Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa)

  “Bà Maria hằng ghi nhớ…” (Lc 2, 16-21)   16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền...

« Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại » (31.12.2016 – Thứ VII trong Tuần Bát Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh)

  « Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại » (Ga 1, 1-18) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi...

Mầu nhiệm Thánh Gia (30.12.2016 – Lễ Thánh Gia: Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse)

  Mầu nhiệm Thánh Gia (Mt 2, 13-15.19-23)   13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập,...