Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

“Chính Người vác lấy thập giá đi ra” (14.4.2017 – Thứ sáu Tuần Thánh)

“Chính Người vác lấy thập giá đi ra” (Ga 19, 17-42)  17 Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha;18 tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá,...

Tình yêu đến cùng : Rửa chân và Thánh Thể (13.4.2017 – Thứ năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly)

Tình yêu đến cùng : Rửa chân và Thánh Thể (Ga 13, 1-15)   1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương...

Giu-đa và Sa-tan trong Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa (12.4.2017 – Thứ Tư Tuần Thánh)

Giu-đa và Sa-tan trong Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa (Mt 26, 14-25)   14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: “Tôi nộp ông...

Phản bội và thất hứa trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa (11.4.2017 – Thứ Ba Tuần Thánh)

Phản bội và thất hứa trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa (Ga 13, 21-33.36-38) 21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một...

Ba Chị Em và Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Giê-su (10.4.2017 – Thứ Hai Tuần Thánh)

  Ba Chị Em và Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Giê-su (Ga 12, 1-11)   1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại...

Phép lạ và lòng tin (8.4.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Mùa Chay)

  Phép lạ và lòng tin (Ga 11, 45-57)   45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.46 Nhưng lại có những người...

Công trình của Thiên Chúa là con người tin vào Đấng Ngài sai đến (7.4.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật V Mùa Chay)

  Công trình của Thiên Chúa là con người tin vào Đấng Ngài sai đến (Ga 10, 31-42) 31 Người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su.32 Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc...

“Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (6.4.2017 – Thứ năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay)

  “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8, 51-59)   51 Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” 52 Người Do-thái liền...

Bạo lực và hiền lành (5.4.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật V Mùa Chay)

    Bạo lực và hiền lành (Đn 3, 14-20.91-92.95 ; Ga 8, 31-42)   31 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông...

« Khi các ông giương cao Con Người lên… » (4.4.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật V Mùa Chay)

« Khi các ông giương cao Con Người lên… » (Ds 21, 4b-9; Ga 8, 21-30)   21 Đức Giê-su lại nói với họ: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các...

“Tôi là ánh sáng thế gian” (3.4.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật V Mùa Chay)

  “Tôi là ánh sáng thế gian” (Ga 8, 12-20) 12 Đức Giê-su lại nói với người Do-thái: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng...

“Xưa nay, chưa hề có ai nói năng như người ấy!” (1.4.2017 – Thứ bảy, sau Chúa nhật IV Mùa Chay)

  “Xưa nay, chưa hề có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7, 40-53)  40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.”41 Kẻ khác rằng: “Ông...

Thấy và tin (31.3.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay)

  Thấy và tin (Kn 2, 1a.12-22; Ga 7, 1-2.10.25-30)   1 Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết...

« Tôi đã đến danh danh Cha Tôi » (30.3.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay)

  « Tôi đã đến danh danh Cha Tôi » (Ga 5, 31-47) 31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng...

Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống (29.3.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay)

Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống (Ga 5, 17-30)   17 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.”18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng...

“Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ” (28.3.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay)

  “Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ” (Ga 5, 1-16)   1 Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước,...

« Con ông sống » (27.3.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay)

  « Con ông sống » (Ga 4, 43-54) 43 Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê.44 Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình.45 Khi Người đến Ga-li-lê,...

« Thầy là ánh sáng thế gian » (26.3.2017 – Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A)

  « Thầy là ánh sáng thế gian » (Ga 9, 1-41)   1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.2 Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này...

« Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai » (25.3.2017 – Lễ Truyền Tin)

  Thứ nhất thì ngắm « Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai » (Lc 1, 26-38) 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê,...

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi…” (24.3.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật III Mùa Chay)

  “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi…” (Mc 12, 28-34)   28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy...