Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

“Xin Ngài chỉ nói một lời…” (28.11.2016 – Thứ hai, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng)

  “Xin Ngài chỉ nói một lời…” (Mt 8, 5-11)   5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê...

“Vậy anh em hãy canh thức” (27.11.2016 – Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A)

  “Vậy anh em hãy canh thức” (Mt 24,37-44)   37 “Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ...

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (26.11.2016 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên)

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” Lc 21, 34-36 34 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới...

“Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (25.11.2016 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên)

  “Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21, 29-33)   29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác.30 Khi cây đâm chồi, anh em...

“Khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (24.11.2016 – Lễ các thánh tử đạo Việt nam)

  “Khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10, 16-22)   16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. 17 “Hãy coi chừng người...

« Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình » (22-23.11.2016 – Thứ ba và thứ tư sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên)

« Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình » ( (Lc 21, 5-19)   5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su...

“Bỏ vào đó tất cả” (21.11.2016 – Thứ hai, sau Lễ Chúa Ki-tô Vua -CN XXXIV TN)

  “Bỏ vào đó tất cả” (Lc 21, 1-4)   1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia...

Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ (20.11.2016 – Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, năm C)

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ (Lc 23, 35-43)   35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô...

« Đối với Người, tất cả đều đang sống » (19.11.2016 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

  « Đối với Người, tất cả đều đang sống » (Lc 20, 27-40) Trong tháng cầu nguyện cho các linh hồn, thật là an ủi cho chúng ta, khi Đức Giê-su nói trong bài Tin Mừng hôm nay : Thiên Chúa không...

« Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện » (18.11.2016 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

    « Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện » (Lc 19, 45-48)   45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán46 và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà...

“Đức Giê-su khóc thương” (17.11.2016 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

“Đức Giê-su khóc thương” (Lc 19, 41-44)   41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương42 mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình...

Nén bạc đời tôi (16.11.2016 – Thứ tư, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

Nén bạc đời tôi (Lc 19, 11-28)   11 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa...

« Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất » (15.11.2016 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

« Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất » (Lc 19, 1-10)   1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những...

« Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu anh » (14.11.2016 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

« Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu anh » (Lc 18, 35-43) 35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi...

“Một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu” (13.11.2016 – Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, Năm C)

  “Một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu” (Lc 21, 5-19)   5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su...

Phải cầu nguyện luôn (12.11.2016 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

Phải cầu nguyện luôn (Lc 18, 1-8) 1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan...

“Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (11.11.2016 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

“Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Lc 17, 26-37)   26 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự...

Triều Đại Thiên Chúa (10.11.2016 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

Triều Đại Thiên Chúa (Lc 17, 20-25) 20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát...

« Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán! » (9.11.2016 – Cung hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô – Lễ Kính)

« Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán! » (Ga 2, 13-22)   13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán...

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” (8.11.2016 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” (Lc 17, 7-10)   7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”,8...