Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-su trong đền thánh (29&30.12.2016 – Ngày V và VI trong Tuần Bất Nhật Giáng Sinh)

  Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-su trong đền thánh (Lc 2, 22-35 và 36-40)   22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem,...

“Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù” (28.12.2016 – Lễ kính Các Thánh Anh Hài, tử đạo)

  “Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù” (Mt 2, 13-23)   13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này...

« Ông đã thấy và đã tin » (27.12.2016 – Ngày III trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Lễ kínhThánh Gioan Tông Đồ, Tác Giả sách Tin Mừng)

  « Ông đã thấy và đã tin » (Ga 20, 2-9)   1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp...

« Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét » (26.12.2016 – Lễ kính thánh Tê-pha-nô, Vị Tử Đạo tiên khởi)

« Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét » (Mt 10, 17-22)   17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18...

« Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta » (25.12.2016 – Mừng Chúa Giáng Sinh – Thánh Lễ ban Ngày)

  « Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta » (Ga 1, 1-18)   Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu,...

Có Một Hài Nhi

Danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình. Ngài là Đấng Cứu Độ trần gian. Ngài là Thiên Chúa của kẻ chết và kẻ sống, Thiên Chúa...

“Một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (24.12.2016 – Lễ Chúa Giáng Sinh – Lễ đêm)

“Một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 1-20) 1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được...

“Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là Ngôn Sứ của Đấng Tối Cao” (23&24.12.2016 – Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

  “Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là Ngôn Sứ của Đấng Tối Cao” (Lc 1, 57-79)   57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như...

Đức Bà Đi Viếng Bà Thánh Isave (21&22.12.2016 – Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

  Thứ Hai Thì Ngắm Đức Bà Đi Viếng Bà Thánh Isave (Lc 1, 39-56)   39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào...

« Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa » (20.12.2016 – Bát Nhật trước lễ Giáng Sinh)

  « Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa » (Lc 1, 26-38)   26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp...

« Bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai » (19.12.2016 – Tuần Bát Nhật trước lễ Giáng Sinh)

« Bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai ? » (Lc 1, 5-25)   5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét...

« Lời Xin Vâng » của Thánh Giuse (18.12.2016 – Chúa Nhật IV Mùa Vọng, năm A)

  « Lời Xin Vâng » của Thánh Giuse (Mt 1, 18-25)   18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có...

Gia Phả Đức Giê-su Ki-tô (17.12.2016 – Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

  Gia Phả Đức Giê-su Ki-tô (Mt 1, 1-17)   1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các...

« Tôi đã đến danh danh Cha Tôi » (16.12.2016 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật III Mùa Vọng)

  « Tôi đã đến danh danh Cha Tôi » (Ga 5, 33-36)   33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một...

“Không có ai cao trọng hơn ông Gio-an” (15.12.2016 – Thứ năm sau Chúa Nhật III Mùa Vọng)

  “Không có ai cao trọng hơn ông Gio-an” (Lc 7, 24-30)   24 Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em đi xem gì trong...

“Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không?” (14.12.2016 – Thứ tư, sau Chúa Nhật III Mùa Vọng)

  “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không?” (Lc 7, 18b-23)Mt 11, 2-6 Lc 7, 18b-23Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi...

“Một người kia có hai con trai” (13.12.2016 – Thứ ba, sau Chúa Nhật III Mùa Vọng)

  “Một người kia có hai con trai” (Mt 21, 28-32)   Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kì mục trong dân rằng: 28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với...

“Phép rửa của ông Gio-an bởi đâu mà có?” (12.12.2016 – Thứ hai, sau Chúa Nhật III Mùa Vọng)

  “Phép rửa của ông Gio-an bởi đâu mà có?” (Mt 21, 23-27)   23 Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông...

“Chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả” (11.12.20-16 – Chúa Nhật III Mùa Vọng, năm A)

  “Chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả” (Mt 11, 2-11)   2 Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:3 “Thưa...

« Con Người cũng sẽ phải đau khổ » (10.12.2016 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

  « Con Người cũng sẽ phải đau khổ » (Hc 48, 1-4.9-11 ; Mt 17, 10-13)   10 Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” 11 Người đáp: “Ông Ê-li-a...