Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

“Lòng tin lớn bằng hạt cải” (7.11.2016 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

  “Lòng tin lớn bằng hạt cải” (Lc 17, 1-6)   1 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta...

Vượt khó theo phong cách của Mẹ Maria

Đau khổ là một phần tất yếu của cuộc sống, không phải vì cuộc sống buộc phải có đau khổ, mà vì cuộc đời xưa nay vẫn thế, vì con người mọi thời đều muốn né đau khổ, mà tránh không...

« Đối với Người, tất cả đều đang sống » (6.11.2016 – Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm C)

« Đối với Người, tất cả đều đang sống » (Lc 20, 27-38)   27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi...

Thiên Chúa và Tiền Của (4&5.11.2016 – Thứ sáu và thứ bảy, sau Chúa Nhật XXXI)

Thiên Chúa và Tiền Của (Lc 16, 1-15)   1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải...

« Ông này đón tiếp phường tội lỗi… » (3.11.2016- Thứ năm, sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên)

« Ông này đón tiếp phường tội lỗi… » (Lc 15, 1-10)   1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh...

“Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (2.11.2016 – Cầu cho các tín hữu đã qua đời)

  “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6, 37-40)   37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi...

Tháng 11, Cầu nguyện cho các linh hồn tốt lành và khổ đau

Chữ hiếu đối với người dân Việt là vô cùng quan trọng. Con cháu thảo hiếu với ông bà cha mẹ không chỉ khi các ngài còn sống, mà ngay cả lúc các ngài đã khuất, lời cầu nguyện và lòng tưởng...

“Phúc thay…” (1.11.2016 – Lễ các Thánh Nam Nữ)

  “Phúc thay…” (Mt 5, 1-12)   1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì...

Thiên Chúa là nhưng không (31.10.2016 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên)

  Thiên Chúa là nhưng không (Lc 14, 12-14)   12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc...

« Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất » (30.10.2016 – Chúa Nhật XXXI Thường Niên, năm C)

  « Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất » (Lc 19, 1-10)   1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những...

Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho mỗi người chúng ta trước Thiên Chúa Cha

Chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu, nhưng điều then chốt là chính Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chúng ta. Đó lời ý chính trong bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô (28-10-2016). “‘Đức Giêsu...

Bữa tiệc Nước Trời (29.10.2016 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

  Bữa tiệc Nước Trời (Lc 14, 1.7-11) 1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn...

Năm Phụng Vụ A với chương trình: TẬP SỐNG TIN MỪNG MÁT-THÊU

Đi vào Thánh Kinh, chính là học cách sống đạo, chính là cảm thấy thi ca của đạo nói về cuộc sống; chính là khám phá ra rằng tất cả mọi sự trong cuộc sống đều được sắp đặt qui hướng...

« Người chọn lấy mười hai ông » (28.10.2016 – Lễ Thánh Simon và thánh Giu-đa Tông Đồ)

« Người chọn lấy mười hai ông » (Lc 6, 12-19)   12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu...

“Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!” (27.10.2016 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

  “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!” (Lc 13, 31-35)Vua Hê-rô-đê và “Con Cáo”Vua Hê-rô-đê đã chém đầu thánh Gioan Tẩy Giả và giờ đây, theo những người Pha-ri-sêu, nhà...

Những người được cứu thoát thì ít? (26.10.2016 – Thứ tư, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

  Những người được cứu thoát thì ít? (Lc 13, 22-30)Biết và tinTrong bài Tin Mừng theo thánh Luca của Thánh Lễ hôm nay, có người hỏi Đức Giê-su: Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì...

“Nước Trời giống như…” (25.10.2016 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

  “Nước Trời giống như…” (Lc 13, 18-21) 18 Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải...

Người phụ nữ còng lưng (24.10.2016 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXX Thường Niên)

Người phụ nữ còng lưng (Lc 13, 10-17)   10 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường.11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn...

« Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi » (23.10.2016 – Chúa Nhật XXX Thường Niên, năm C)

    « Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi » (Lc 18, 9-14)   9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người...

Hãy sám hối (22.10.2016 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

Hãy sám hối (Lc 13, 1-9)   1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật...