Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

“Ai không đi với Tôi là chống lại Tôi” (23.3.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật III Mùa Chay)

“Ai không đi với Tôi là chống lại Tôi” (Lc 11, 14-23) 14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15...

Đức Ki-tô và Lề Luật (22.3.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật III Mùa Chay)

  Đức Ki-tô và Lề Luật (Mt 5, 17-19)   17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18...

“Bảy mươi lần bảy” (21.3.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật III Mùa Chay)

  “Bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 21-35)   21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?...

Thánh Giuse và lựa chọn thinh lặng (20.3.2017 – Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria)

  Thánh Giuse và lựa chọn thinh lặng (Lc 2, 41-51a)   41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền,...

“Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị…” (19.3.2017 – Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A)

  “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị…” (Ga 4, 1 – 42)   1 Các người thu thuế 1 Nhóm Pha-ri-sêu nghe tin Đức Giê-su thâu nạp và làm phép rửa cho nhiều môn...

Người Cha và Hai Người Con (18.3.2017 – Thứ Bảy, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

Người Cha và Hai Người Con (Lc 15, 1-3. 11-32)   1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm...

“Đó chính là công trình của Chúa” (17.3.2017 – Thứ Sáu, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

“Đó chính là công trình của Chúa” (St 37, 3-4.12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43. 45-46)   33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào...

Ông nhà giàu và người nghèo La-da-rô (16.3.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  Ông nhà giàu và người nghèo La-da-rô (Lc 16, 19-31)   19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây : “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến...

“Con Người đến là để phục vụ và hiến dâng mạng sống” (15.3.2017 – Thứ Tư, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  “Con Người đến là để phục vụ và hiến dâng mạng sống” (Mt 20, 20-28)   20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu...

ĐTC Phanxicô dạy cầu nguyện với 5 ngón tay

Download file gốc: ĐTC Phanxicô dạy cầu nguyện * Xin vui lòng để nguyên nguồn trích khi sử dụng file  Download file gốc: ĐTC Phanxicô dạy cầu nguyện * Xin vui lòng để nguyên nguồn trích khi sử...

“Anh em chỉ có một Cha trên trời” (14.3.2017 – Thứ Ba, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  “Anh em chỉ có một Cha trên trời” (Mt 23, 1-12) 1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà...

“Anh em hãy có lòng nhân từ” (13.3.2017 – Thứ Hai, sau Chúa Nhật II Mùa Chay)

  “Anh em hãy có lòng nhân từ” (Lc 6, 36-38)   36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng...

“Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi” (12.3.2017 – Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A)

  Năm Sự Sáng – Thứ bốn thì ngắm “Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi” (Mt 17, 1-9)   1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình....

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em…” (11.3.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em…” (Mt 5, 43-48) 43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện...

Lề Luật và Lời của Đức Giê-su (10.3.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

  Lề Luật và Lời của Đức Giê-su (Mt 5, 20-26)  20 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước...

“Anh em cứ xin thì sẽ được…” (9.3.2017 – Thứ năm sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

  “Anh em cứ xin thì sẽ được…” (Mt 7, 7-12)   7 « Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ...

Dấu lạ Đức Giê-su Ki-tô (8.3.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

  Dấu lạ Đức Giê-su Ki-tô (Gn 3, 1-10; Lc 11, 29-32)   29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không...

Lời Chúa và lời người (7.3.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

  Lời Chúa và lời người (Is 55, 10-11; Mt 6, 7-15) 7 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em...

“Chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái” (6.3.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật I Mùa Chay)

  “Chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái” (Mt 25, 31-46)   31 “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai...

Đức Giêsu chịu thử thách (5.3.2017 – Chúa Nhật I Mùa Chay, năm A)

  Đức Giêsu chịu thử thách (Mt 4, 1-11)   27 Sau đó, 1 Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó,...