Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta…” (12.1.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật I Thường Niên)

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta…” (Mc 1, 40-45)   40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được...

“Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau…” (11.1.2017 – Thứ tư, tuần I mùa Thường Niên)

  “Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau…” (Mc 1, 29-39)  Từ Hội Đường đến nhà ông PhêrôRời khỏi hội đường của người Do-thái, Đức Giêsu đi thẳng tới căn nhà của ông Simon Phêrô....

“Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (10.1.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật I Thường Niên)

  “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (Mc 1, 21-28)   21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng...

Thứ nhất thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan” (9.1.2017 – Chúa Giê-su chịu phép rửa. Lễ kính)

  Năm Sự Sáng Thứ nhất thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan” (Mt 3, 13 – 17)   13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để...

“Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?” (8.1.2017 – Chúa Nhật, Chúa Hiển Linh)

  “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2, 1-12)   1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2...

Thứ hai thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su làm phép lạ tại tiệc cưới Cana” (7.1.2017 – Thứ bảy, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

  Năm Sự Sáng Thứ hai thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su làm phép lạ tại tiệc cưới Cana” (Ga 2, 1-12)   1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức...

Gia phả của Đức Giêsu Kitô (6.1.2017 – Thứ sáu, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

Gia phả của Đức Giêsu Kitô (Lc 3, 23-38)   23 Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông Giu-se. Giu-se là con Ê-li,24 Ê-li con Mát-tát, Mát-tát...

« Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa » (5.01.2017 – Thứ năm, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

  « Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa » (Ga 1, 45-51)   43 Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Ga-li-lê. Người gặp ông Phi-líp-phê và nói: “Anh hãy theo tôi.”44 Ông...

“Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a !” (4.1.2017 – Thứ tư, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

  “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a !” (Ga 1, 35-42)   35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây...

« Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian » (3.1.2017 – Thứ ba, trước Lễ Chúa Hiển Linh)

  « Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian » (Ga 1, 29-34)   29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ...

« Tôi là tiếng hô trong hoang địa » (02.01.2017 – Mùa Giáng sinh)

« Tôi là tiếng hô trong hoang địa » (Ga 1, 19-28)   19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông...

“Bà Maria hằng ghi nhớ…” (1.1.2017 – Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa)

  “Bà Maria hằng ghi nhớ…” (Lc 2, 16-21)   16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền...

« Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại » (31.12.2016 – Thứ VII trong Tuần Bát Nhật Mừng Chúa Giáng Sinh)

  « Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại » (Ga 1, 1-18) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi...

Mầu nhiệm Thánh Gia (30.12.2016 – Lễ Thánh Gia: Chúa Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse)

  Mầu nhiệm Thánh Gia (Mt 2, 13-15.19-23)   13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập,...

Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-su trong đền thánh (29&30.12.2016 – Ngày V và VI trong Tuần Bất Nhật Giáng Sinh)

  Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-su trong đền thánh (Lc 2, 22-35 và 36-40)   22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem,...

“Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù” (28.12.2016 – Lễ kính Các Thánh Anh Hài, tử đạo)

  “Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù” (Mt 2, 13-23)   13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này...

« Ông đã thấy và đã tin » (27.12.2016 – Ngày III trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Lễ kínhThánh Gioan Tông Đồ, Tác Giả sách Tin Mừng)

  « Ông đã thấy và đã tin » (Ga 20, 2-9)   1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp...

« Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét » (26.12.2016 – Lễ kính thánh Tê-pha-nô, Vị Tử Đạo tiên khởi)

« Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét » (Mt 10, 17-22)   17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18...

« Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta » (25.12.2016 – Mừng Chúa Giáng Sinh – Thánh Lễ ban Ngày)

  « Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta » (Ga 1, 1-18)   Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu,...

Có Một Hài Nhi

Danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình. Ngài là Đấng Cứu Độ trần gian. Ngài là Thiên Chúa của kẻ chết và kẻ sống, Thiên Chúa...