Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

Đức Giê-su Ki-tô, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa (9.12.2016 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

  Đức Giê-su Ki-tô, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa (Mt 11, 16-19)   16 Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác,17 và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho...

Xin vâng như Mẹ, đón Hài Nhi Giêsu vào cuộc đời

Ngày mừng Chúa Giáng Sinh đã cận kề, mỗi người mỗi cách đón Chúa… Các nhân vật chính của Giáng Sinh đều là những con người bé nhỏ. Nào là một em bé sơ sinh, một máng cỏ, một hang đá,...

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (8.12.2016 – Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội)

  “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (St 3, 9-15.20 ; Lc 1, 26-38)   26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27...

“Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (7.12.2016 – Thứ tư, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

  “Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 28-30)   28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy...

Người mục tử và con chiên đi lạc (6.12.2016 – Thứ ba, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

  Người mục tử và con chiên đi lạc (Mt 18, 12-14)   12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc...

Chữa bệnh và tha tội (5.12.2016 – Thứ hai, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

  Chữa bệnh và tha tội (Lc 5, 17-26)   17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem...

“Hãy dọn sẽ con đường cho Đức Chúa” (4.12.2016 – Chúa Nhật II Mùa Vọng, năm A)

  “Hãy dọn sẽ con đường cho Đức Chúa” (Mt 3, 1-12)   1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng:2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”3...

« Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ » (3.12.2016 – Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn mạng các xứ truyền giáo)

    « Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ » (Mc 16, 15-20) 15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu...

« Các anh tin thế nào thì được như vậy » (2.12.2016 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng)

  « Các anh tin thế nào thì được như vậy » (Mt 9, 27-31)   27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!...

Người khôn xây nhà trên đá (1.12.2016 – Thứ năm, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng)

  Người khôn xây nhà trên đá (Mt 7, 21.24—27) 21 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha...

“Các anh hãy theo tôi” (30.12.2016 – Lễ kính thánh An-rê, Tông Đồ)

  “Các anh hãy theo tôi” (Mt 4, 18-22)   18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống...

« Mặc khải cho những người bé mọn » (29.11.2016 – Thứ ba, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng)

« Mặc khải cho những người bé mọn » (Lc 10, 21-24) 21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì...

“Xin Ngài chỉ nói một lời…” (28.11.2016 – Thứ hai, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng)

  “Xin Ngài chỉ nói một lời…” (Mt 8, 5-11)   5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê...

“Vậy anh em hãy canh thức” (27.11.2016 – Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A)

  “Vậy anh em hãy canh thức” (Mt 24,37-44)   37 “Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ...

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (26.11.2016 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên)

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” Lc 21, 34-36 34 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới...

“Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (25.11.2016 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên)

  “Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21, 29-33)   29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác.30 Khi cây đâm chồi, anh em...

“Khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (24.11.2016 – Lễ các thánh tử đạo Việt nam)

  “Khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10, 16-22)   16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. 17 “Hãy coi chừng người...

« Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình » (22-23.11.2016 – Thứ ba và thứ tư sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên)

« Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình » ( (Lc 21, 5-19)   5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su...

“Bỏ vào đó tất cả” (21.11.2016 – Thứ hai, sau Lễ Chúa Ki-tô Vua -CN XXXIV TN)

  “Bỏ vào đó tất cả” (Lc 21, 1-4)   1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia...

Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ (20.11.2016 – Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, năm C)

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ (Lc 23, 35-43)   35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô...