Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

“Anh hãy theo tôi !” (4.3.2017 – Thứ bảy, sau Thứ Tư Lễ Tro)

  “Anh hãy theo tôi !” (Lc 5, 27-32)   27 Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! “28 Ông...

Ăn chay vì “Thương Một Người” (3.3.2017 – Thứ sáu, sau Lễ Tro)

  Ăn chay vì “Thương Một Người” (Mt 9, 14-15)   14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông...

« Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em… » (2.3.2017- Thứ năm, sau Lễ Tro)

  « Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em… » (Đnl 30, 15-20 ; Lc 9, 22-25)15 Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh (em) chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị...

“Đừng như những người giả hình” (1.3.2017 – Thứ Tư Lễ Tro)

“Đừng như những người giả hình” (Mt 6, 1-6. (7-15). 16-18)  1 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được...

“Vì Thầy và vì Tin Mừng” (28.2.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật VIII Thường Niên)

“Vì Thầy và vì Tin Mừng” (Mc 10, 28-31) 28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! “ 29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo...

“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” (27.2.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VIII Thường Niên)

    “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” (Mc 10, 17-27) 17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy...

“Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa” (26.2.2017 – Chúa Nhật VIII Thường Niên, năm A)

“Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa” (Mt 6, 24-34)   24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em...

Trẻ em và Nước Trời (25.2.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật VII Mùa Thường Niên)

  Trẻ em và Nước Trời (Mc 10, 13-16)   13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các...

Ơn sủng và lề luật (24.2.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật VII Thường Niên)

  Ơn sủng và lề luật (Mc 10, 1-12)   1 Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại...

« Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em » (23.2.2017 – Thứ năm, sau Chúa Nhật VII Thường Niên)

  « Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em » (Mc 9, 41-50)   41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng...

« Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống ? » (22.2.2017 – Lập Tông Tòa Thánh Phêrô)

  « Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống ? » (Mt 16, 13-19)   13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người...

Đức Giê-su và em bé (21.2.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật VII Thường Niên)

  Đức Giê-su và em bé (Mc 9, 30-37)   30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con...

“Con tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của con” (20.2.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VII Thường Niên)

  “Con tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của con” (Mc 9, 14-29)   14 Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các...

Lời chúc yêu thương (19.2.2017 – Chúa Nhật VII Thường Niên, năm A)

  Lời chúc yêu thương (Mt 5, 38-48)   38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả...

“Rồi Người biến đổi hình dạng…” (18.2.2017 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  “Rồi Người biến đổi hình dạng…” (Mc 9, 2-13)   2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông...

“Ai muốn theo tôi…” (17.2.2017 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  “Ai muốn theo tôi…” (Mc 8, 34 – 9,1)   34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập...

« Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? » (16.2.2017 – Thứ Năm, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  « Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? » (Mc 8, 27-35)   27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người...

Ơn gọi của đôi mắt (15.2.2017 – Thứ tư, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  Ơn gọi của đôi mắt (Mc 8, 22-26)   22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa...

“Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!” (14.2.2017 – Thứ ba, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  “Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!” (Mc 8, 14-21)   14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: “Anh...

“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (13.2.2017 – Thứ hai, sau Chúa Nhật VI Thường Niên)

  “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8, 11-13)   11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12...