Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

« Đối với Người, tất cả đều đang sống » (19.11.2016 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

  « Đối với Người, tất cả đều đang sống » (Lc 20, 27-40) Trong tháng cầu nguyện cho các linh hồn, thật là an ủi cho chúng ta, khi Đức Giê-su nói trong bài Tin Mừng hôm nay : Thiên Chúa không...

« Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện » (18.11.2016 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

    « Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện » (Lc 19, 45-48)   45 Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán46 và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà...

“Đức Giê-su khóc thương” (17.11.2016 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

“Đức Giê-su khóc thương” (Lc 19, 41-44)   41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương42 mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình...

Nén bạc đời tôi (16.11.2016 – Thứ tư, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

Nén bạc đời tôi (Lc 19, 11-28)   11 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa...

« Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất » (15.11.2016 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

« Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất » (Lc 19, 1-10)   1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những...

« Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu anh » (14.11.2016 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên)

« Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu anh » (Lc 18, 35-43) 35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi...

“Một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu” (13.11.2016 – Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, Năm C)

  “Một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu” (Lc 21, 5-19)   5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su...

Phải cầu nguyện luôn (12.11.2016 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

Phải cầu nguyện luôn (Lc 18, 1-8) 1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan...

“Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (11.11.2016 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

“Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Lc 17, 26-37)   26 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự...

Triều Đại Thiên Chúa (10.11.2016 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

Triều Đại Thiên Chúa (Lc 17, 20-25) 20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát...

« Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán! » (9.11.2016 – Cung hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô – Lễ Kính)

« Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán! » (Ga 2, 13-22)   13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán...

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” (8.11.2016 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” (Lc 17, 7-10)   7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”,8...

“Lòng tin lớn bằng hạt cải” (7.11.2016 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

  “Lòng tin lớn bằng hạt cải” (Lc 17, 1-6)   1 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta...

Vượt khó theo phong cách của Mẹ Maria

Đau khổ là một phần tất yếu của cuộc sống, không phải vì cuộc sống buộc phải có đau khổ, mà vì cuộc đời xưa nay vẫn thế, vì con người mọi thời đều muốn né đau khổ, mà tránh không...

« Đối với Người, tất cả đều đang sống » (6.11.2016 – Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm C)

« Đối với Người, tất cả đều đang sống » (Lc 20, 27-38)   27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi...

Thiên Chúa và Tiền Của (4&5.11.2016 – Thứ sáu và thứ bảy, sau Chúa Nhật XXXI)

Thiên Chúa và Tiền Của (Lc 16, 1-15)   1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải...

« Ông này đón tiếp phường tội lỗi… » (3.11.2016- Thứ năm, sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên)

« Ông này đón tiếp phường tội lỗi… » (Lc 15, 1-10)   1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh...

“Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (2.11.2016 – Cầu cho các tín hữu đã qua đời)

  “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6, 37-40)   37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi...

Tháng 11, Cầu nguyện cho các linh hồn tốt lành và khổ đau

Chữ hiếu đối với người dân Việt là vô cùng quan trọng. Con cháu thảo hiếu với ông bà cha mẹ không chỉ khi các ngài còn sống, mà ngay cả lúc các ngài đã khuất, lời cầu nguyện và lòng tưởng...

“Phúc thay…” (1.11.2016 – Lễ các Thánh Nam Nữ)

  “Phúc thay…” (Mt 5, 1-12)   1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì...