Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

“Một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (24.12.2016 – Lễ Chúa Giáng Sinh – Lễ đêm)

“Một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 1-20) 1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được...

“Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là Ngôn Sứ của Đấng Tối Cao” (23&24.12.2016 – Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

  “Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là Ngôn Sứ của Đấng Tối Cao” (Lc 1, 57-79)   57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như...

Đức Bà Đi Viếng Bà Thánh Isave (21&22.12.2016 – Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

  Thứ Hai Thì Ngắm Đức Bà Đi Viếng Bà Thánh Isave (Lc 1, 39-56)   39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào...

« Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa » (20.12.2016 – Bát Nhật trước lễ Giáng Sinh)

  « Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa » (Lc 1, 26-38)   26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp...

« Bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai » (19.12.2016 – Tuần Bát Nhật trước lễ Giáng Sinh)

« Bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai ? » (Lc 1, 5-25)   5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét...

« Lời Xin Vâng » của Thánh Giuse (18.12.2016 – Chúa Nhật IV Mùa Vọng, năm A)

  « Lời Xin Vâng » của Thánh Giuse (Mt 1, 18-25)   18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có...

Gia Phả Đức Giê-su Ki-tô (17.12.2016 – Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

  Gia Phả Đức Giê-su Ki-tô (Mt 1, 1-17)   1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các...

« Tôi đã đến danh danh Cha Tôi » (16.12.2016 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật III Mùa Vọng)

  « Tôi đã đến danh danh Cha Tôi » (Ga 5, 33-36)   33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một...

“Không có ai cao trọng hơn ông Gio-an” (15.12.2016 – Thứ năm sau Chúa Nhật III Mùa Vọng)

  “Không có ai cao trọng hơn ông Gio-an” (Lc 7, 24-30)   24 Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em đi xem gì trong...

“Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không?” (14.12.2016 – Thứ tư, sau Chúa Nhật III Mùa Vọng)

  “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không?” (Lc 7, 18b-23)Mt 11, 2-6 Lc 7, 18b-23Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi...

“Một người kia có hai con trai” (13.12.2016 – Thứ ba, sau Chúa Nhật III Mùa Vọng)

  “Một người kia có hai con trai” (Mt 21, 28-32)   Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kì mục trong dân rằng: 28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với...

“Phép rửa của ông Gio-an bởi đâu mà có?” (12.12.2016 – Thứ hai, sau Chúa Nhật III Mùa Vọng)

  “Phép rửa của ông Gio-an bởi đâu mà có?” (Mt 21, 23-27)   23 Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông...

“Chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả” (11.12.20-16 – Chúa Nhật III Mùa Vọng, năm A)

  “Chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả” (Mt 11, 2-11)   2 Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:3 “Thưa...

« Con Người cũng sẽ phải đau khổ » (10.12.2016 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

  « Con Người cũng sẽ phải đau khổ » (Hc 48, 1-4.9-11 ; Mt 17, 10-13)   10 Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” 11 Người đáp: “Ông Ê-li-a...

Đức Giê-su Ki-tô, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa (9.12.2016 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

  Đức Giê-su Ki-tô, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa (Mt 11, 16-19)   16 Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác,17 và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho...

Xin vâng như Mẹ, đón Hài Nhi Giêsu vào cuộc đời

Ngày mừng Chúa Giáng Sinh đã cận kề, mỗi người mỗi cách đón Chúa… Các nhân vật chính của Giáng Sinh đều là những con người bé nhỏ. Nào là một em bé sơ sinh, một máng cỏ, một hang đá,...

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (8.12.2016 – Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội)

  “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (St 3, 9-15.20 ; Lc 1, 26-38)   26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27...

“Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (7.12.2016 – Thứ tư, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

  “Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 28-30)   28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy...

Người mục tử và con chiên đi lạc (6.12.2016 – Thứ ba, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

  Người mục tử và con chiên đi lạc (Mt 18, 12-14)   12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc...

Chữa bệnh và tha tội (5.12.2016 – Thứ hai, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

  Chữa bệnh và tha tội (Lc 5, 17-26)   17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem...