Mục: Cầu Nguyện Subscribe to Cầu Nguyện

3 phương cách để biết Chúa Giêsu Kitô – ĐTC nói

(Tóm lược bài giảng của ĐTC Phanxicô, 20-10-2016.) Giáo lý thì chưa đủ, chúng ta phải cầu nguyện để biết Chúa Giêsu. Theo đài Vatian, trong suốt thánh lễ hằng ngày tại nhà nguyện Casa Santa Marta,...

“Xét xem cái gì là phải” (21.10.2016 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

“Xét xem cái gì là phải” (Lc 12, 54-59)   54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và...

“Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất…” (20.10.2016 -Thứ năm, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

“Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất…” (Lc 12, 49-53)   49 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!50 Thầy còn một phép rửa phải...

Mẹ nhỏ lại để Chúa lớn lên

Khi ngắm 5 sự Vui, con liên lục lặp đi lặp lại Đức Mẹ thế này Đức Bà thế kia. Nhưng khi ngắm 5 sự Sáng, Mẹ đã ẩn đi, mà Chúa thì sáng lên. Khi đọc lời kinh 5 mầu nhiệm sáng, không còn...

“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (19.10.2016 – Thứ tư, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Lc 12, 39-48)   39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy,...

Chiên con ở giữa bầy sói (18.10.2016 – Lễ Thánh Luca, Tác Giả sách Tin Mừng)

  Chiên con ở giữa bầy sói (Lc 10, 1-9)Sứ mạng phục vụ cho sự sốngSẽ thật là ấn tượng và rất có ý nghĩa, khi chúng ta hình dung ra một nhóm rất đông gồm bảy mươi hai môn đệ, được...

Làm giầu trước mặt Thiên Chúa (17.10.2016 – Thứ hai, sau CN XXIX Thường Niên)

Làm giầu trước mặt Thiên Chúa (Lc 12, 13-21)   13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.”14 Người đáp: “Này...

Phải cầu nguyện luôn (16.10.2016 – Chúa Nhật XXIX Thường Niên, năm C)

  Phải cầu nguyện luôn (Lc 18, 1-8)   1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: “Trong thành kia, có một...

“Nhận Thầy trước mặt thiên hạ” (15.10.2016 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên)

  “Nhận Thầy trước mặt thiên hạ” (Lc 12, 8-12)   8 “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước...

“Anh em đừng sợ!” (14.10.2016 – Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên)

“Anh em đừng sợ!” (Lc 12, 1-7)   1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh...

Đức Ki-tô và Lề Luật (13.10.2016 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên)

  Đức Ki-tô và Lề Luật (Lc 11, 47-54) 47 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực...

Bệnh sống theo vẻ bề ngoài (12.10.2016 – Thứ tư, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên)

Bệnh sống theo vẻ bề ngoài (Lc 11, 42-46)   42 “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công...

« Hãy bố thí những gì bên trong » (11.10.2016 – Thứ ba, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên)

« Hãy bố thí những gì bên trong » (Lc 11, 37-41)   37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu...

Dấu lạ Đức Giê-su Ki-tô (10.10.2016 – Thứ hai, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên)

Dấu lạ Đức Giê-su Ki-tô (Lc 11, 29-32)   29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được...

Xin thêm lòng tin cho chúng con

Các môn đệ thưa với Thầy Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. Thầy đáp:  “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy...

Chữa lành và tạ ơn (9.10.2016 – Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, năm C)

  Chữa lành và tạ ơn (Lc 17, 11-19)   11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi...

« Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm » (8.10.2016 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên)

« Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm » (Lc 11, 27-28)   27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay...

« Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai » (7.10.2016 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

Thứ nhất thì ngắm « Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai » (Lc 1, 26-38)   26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê,...

“Anh em cứ xin thì sẽ được…” (6.10.2016 – Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên)

“Anh em cứ xin thì sẽ được…” (Lc 11, 5-13) 5 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái...

« Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện » (5.10.2016 – Thứ tư, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên)

  « Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện » (Lc 11, 1-4)Đức Giê-su cầu nguyệnChúng ta có thể nhận ra kinh Lạy Cha trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, nhưng không đúng nguyên văn. Bởi vì...