Mục: Lời Chúa Cho Ngày Sống Subscribe to Lời Chúa Cho Ngày Sống

Tôi đây là nữ tỳ của Chúa (20.12.2016 – trước Lễ Giáng sinh)

Lời Chúa: Lc 1, 26-3826 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người...

Chuẩn bị sẵn sàng (19.12.2016 – Trước Lễ Giáng Sinh)

Lời Chúa: Lc 1, 5-25Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia, tên là Dacaria; vợ ông là bà Elisabét cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Cả hai ông bà đều là người...

Đừng ngại (18.12.2016 – Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm A)

  Lời Chúa (Mt 1,18-24) 18 Sau đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse.  Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh...

Từ Bà Đức Giêsu được sinh ra (17.12.2016 – Trước Lễ Giáng sinh)

Lời Chúa: Mt 1, 1-17 1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa...

Ngọn đèn cháy sáng (16.12.2016 – Thứ sáu Tuần 3 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Ga 5, 33-36 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi, tôi không cần lời chứng...

Hơn cả ngôn sứ nữa (15.12.2016 – Thứ Năm Tuần 3 Mùa Vọng)

Lời Chúa Lc 7, 24-30 24 Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước...

Còn phải đợi ai (14.12.2016 – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Lc 7, 19-23 19 Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? “20 Khi đến gặp Đức...

Hối hận nên lại đi (13.12.2016 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Vọng)

“Nếu chúng ta đã có lần nói: Con không muốn đi!, thì chúng ta luôn có thời gian suy nghĩ lại Lời Chúa: Mt 21, 28-32Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục rằng: “28 Các ông...

Gioan là một ngôn sứ (12.12.2016 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 21, 23-2723 Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai...

Còn phải đợi ai (11.12.2016 – Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm A)

 Lởi Chúa (Mt 3,1-12) 2 Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Ðức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3 “Thưa Thầy, Thầy có thật là Ðấng phải đến không,...

Êlia đã đến rồi (10.12.2016 – Thứ bảy Tuần 2 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 17, 10-13 10Khi ấy, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước? “11 Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi...

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ (9.12.2016 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 11, 16-1916 “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; ...

Đấng đầy ân sủng (8.12.2016 – Thứ Năm – Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội)

Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse,...

Ách của tôi êm ái (7.12.2016 – Thứ tư Tuần 2 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách...

Không muốn ai hư mất (6.12.2016 – Thứ ba Tuần 2 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 18,12-14 12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì...

Đứng dậy mà đi (5.12.2016 – Thứ hai Tuần 2 Mùa Vọng)

Nghe bài cầu nguyện: Thứ Hai tuần 2 Mùa VọngLời Chúa: Lc 5, 17-26 Một hôm, khi Ðức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Galilê, Giuđê...

Hãy sám hối (4.12.2016 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm A)

Lời Chúa (Mt 3,1-12) 1 Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: 2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 3 Ông chính là người đã được...

Loan báo Tin Mừng (03.12.2016 – Thứ Bảy, Lễ Kính thánh Phanxicô Xaviê)

Lời Chúa: Mc 16, 15-2015 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng:  “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được...

Mắt họ liền mở ra (2.12.2016 – Thứ sáu Tuần 1 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 9, 27-31 Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Ðức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy...

Xây trên nền đá (1.12.2016 – Thứ năm Tuần 1 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 7, 21. 24-27 21 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự...