Mục: Lời Chúa Cho Ngày Sống Subscribe to Lời Chúa Cho Ngày Sống

Nhất quyết lên Giêrusalem (27.9.2016 – Thứ ba Tuần 26 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 9, 51-56 51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri...

Người nhỏ nhất (26.9.2016 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 9, 46-50 46 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh...

Hai khuôn mặt trái ngược nhau (25.9.2016 – Chúa nhật 26 Thường niên năm C)

Lời Chúa: (Lc 16,19-31) Một hôm, Ðức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: 19 “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người...

Không hiểu lời đó (24.9.2016 – Thứ bảy Tuần 25 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.”45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông,...

Anh em bảo Thầy là ai? (23.9.2016 – Thứ sáu tuần 25 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 9, 18-22 18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai? “19 Các ông thưa: “Họ...

Ông này là ai? (22.9.2016 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 9, 7-9 7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.”8 Kẻ khác nói: “Ông...

Đứng dậy đi theo (21.9.2016 – Thứ Tư, Thánh Matthêô, tông đồ, tác giả Sách Tin Mừng)

Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Ðức...

Mẹ tôi và anh em tôi (20.9.2016 – Thứ ba Tuần 25 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 8, 19-21 19 Khi ấy, Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh...

Cách thức anh em nghe (19.9.2016 – Thứ hai Tuần 25 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 8, 16-18 16 “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.17 Vì chẳng có gì bí ẩn...

Khôn khéo (18.9.2016 – Chúa nhật 25 Thường niên năm C)

Lời Chúa: (Lc 16,1-13) 1 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông...

Với tấm lòng cao thượng (17.9.2016 – Thứ Bảy Tuần 24 Thường niên)

  Lời Chúa: Lc 8, 4-15  4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:5 “Người gieo giống đi ra gieo...

Mấy người phụ nữ cùng đi (16.9.2016 – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 8, 1-3 1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai2 và mấy người phụ nữ đã được...

Đứng gần thập giá (15.9.2016 – Lễ Đức Mẹ sầu bi)

“Hãy đến với Núi Sọ chiều hôm ấy để thấy Mẹ đứng gần thập giá treo Con. Lời Chúa: Ga 19, 25-27 Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà...

Phải được giương cao (14.9.2016 – Lễ suy tôn Thánh giá)

Lời Chúa: Ga 3, 13-17 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người...

Thiên Chúa viếng thăm dân Người (13.9.2016 – Thứ ba Tuần 24 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 7, 11-17 Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với Người. Khi Ðức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng...

Cứ nói một lời (12.9.2016 – Thứ hai Tuần 24 Thường niên)

Chúa: Lc 7, 1-10 1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um.2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người...

Người cha (11.9.2016 – Chúa nhật 24 Thường niên năm C)

Lời Chúa: (Lc 15,1-32) 1 Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Ðức Giêsu mà nghe Người. 2 Còn những người thuộc phái Pharisêu và các kinh sư thì lẩm bẩm:...

Nghe mà không thực hành (10.9.2016 – Thứ bảy Tuần 23 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 6, 43-49 43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong...

Đạo đức giả (9.9.2016 – Thứ sáu Tuần 23 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 6, 39-42 39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ...

Bà sẽ sinh con trai (08.9.2016 – Thứ Năm, Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria)

“Hôm nay Hội Thánh mừng sinh nhật của Đức Maria. Ngày bé gái Maria chào đời Lời Chúa: Mt 1, 18-23 18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se....